Εγγραφές: ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΤΗ ΒΑΡΗ, ΕΛΠΙΔΟΧΩΡΙ & δηλώσεις ενδιαφέροντος για ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ.

Σημειώσεις:
> Το σεμινάριο στο Περιβόλι στη Βάρη έχει επιβεβαιωθεί στη μορφή ενός ταχύρρυθμου σεμιναρίου σε 4 ΣΚ.

Για τη ΒΑΡΗ, καταθέστε την προκαταβολή των €30 μέσω τραπέζης και σημειώστε την
«Αιτιολογία προς δικαιούχο» [πχ ΒΑΡΗ + ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ]
Alpha Bank
Λυμπέρη Κωνσταντίνα
IBAN: GR80 0140 3490 3490 0231 0032 116
Απλός αριθμός λογαριασμού: 349-00-2310032116

> Για το Ελπιδοχώρι αναμένουμε ακόμα εγγραφές. Και τα δύο σεμινάρια θα καλύψουν το ίδιο περιεχόμενο και θα υπάρχουν αλλαγές στις πρακτικές δραστηριότητες βάσει των τοπικών αναγκών.

> Εάν θέλετε να συμμετέχετε αλλά δεν μπορείτε να προσέλθετε στη Βάρη ή στο Ελπιδοχώρι, δηλώστε το ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα. Όταν (και εάν) μαζευτούν 15 άτομα στην περιοχή σας, θα το κανονίσουμε και κοντά σας.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πατήστε SUBMIT παρακάτω και επιβεβαιωθείτε πως θα δείτε (σε άλλη οθόνη) την παρακάτω εικόνα, αλλιώς δεν θα λάβουμε την εγγραφή σας!

  Captionless Image