eHelpdesk UPLI PSAS

eHELPDESK UPLI PSAS merupakan satu medium perhubungan untuk membantu pelajar latihan industri PSAS yang menghadapi kesulitan dan permasalahn.

eHELPDESK UPLI PSAS bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Program Latihan Industri PSAS.

Dikendalikan sepenuhnya oleh Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri PSAS