XERRADA LES EMOCIONS EN LA CREATIVITAT. Divendres 14 d'abril de 2023 de 17.30 a 19 h
Xerrada les emocions en creativitat.

Prevenir tensions i bloqueijos emocionals que ens permetin gaudir d'unes relacions i vincles saludables.
Donar eines a les  famílies per permetre que els infants puguin expressar-se i desenvolupar-se des d'allò que els neix, confiants en les seves possibilitats.
Prendre consiència i reflexionar sobre la necessitat d'un espai de creació sense judici.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
NOM
*
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC
*
TELEFON *
COM T'HAS ASSABENTAT D'AQUEST PROJECTE? *
Required
Protecció de dades *
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa:  Finalitat: Informació i inscripcions a les formacions per a entitats que ofereix l'Agència de Suport a l'Associacionisme. Legitimació: El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Conservació de les dades: Les dades seran conservades mentre es realitzi l’oferta formativa per a entitats 2022 que ofereix l’Ajuntament de Mataró. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Autorització per a l'ús de la imatge
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, L'Espai Gatassa demana el consentiment legals dels participants perquè aquests puguin aparèixer en imatges i vídeos corresponents a esdeveniments o activitats organitzades a l'Espai Gatassa de l'Ajuntament de Mataró destinades a la difusió pública i no comercial en els següents canals de comunicació:
-  Les pàgines web de l'Agència de Suport a les Entitats de l'Ajuntament de Mataró (www.entitatsmataro.cat ).
- Les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) de l'Agència de Suport a les Entitats i de l'Espai Gatassa.
- Les publicacions pròpies de Gatassa.
- Filmacions puntuals realitzades per mitjans de comunicació a fi de fer difusió de les activitats i de l'Espai Gatassa.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy