Instytut Otwarty 2019
Strefa WolnoSłowa przyjmuje zgłoszenia do Instytutu Otwartego
– przestrzeni dla twórców zainteresowanych pracą ze społecznościami migranckimi.


Zgłoszenia przyjmujemy do 2 września 2019!
Ogłoszenie listy przyjętych osób: 9 września 2019
Pierwszy zjazd: 21, 22 września 2018
Finał: 29-30 listopada 2019

Drogie artystki i drodzy artyści!

INSTYTUT OTWARTY
To kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii.
To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym.
To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej.
To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem.

Zapraszamy Was do współtworzenia interwencji artystycznych z doświadczonymi twórczyniami, badaczami, animatorami kultury i kuratorkami. Wspólnie zastanowimy się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką.

W ramach Instytutu Otwartego proponujemy Wam proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu stanie się doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Będzie to doświadczenie złożone z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu.
_____________________________

Strefa WolnoSłowa już od siedmiu lat organizuje warsztaty i wydarzenia artystyczne z pogranicza sztuki i interwencji społecznej. Angażuje do wspólnej pracy amatorów i profesjonalistów o różnym pochodzeniu kulturowym. Tym razem do pracy zaprosić chcemy 10 osób. Nabór do Instytutu skierowany jest szczególnie do artystów i artystek rozpoczynających drogę twórczą, ale też dla osób, które chcą spróbować swoich sił w działaniu artystycznym ze społecznością. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię czy poziom znajomości języka polskiego. Formularz rekrutacyjny wypełnić można w języku polskim lub angielskim, zajęcia prowadzone będą w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 września, listę osób zakwalifikowanych do Instytutu ogłosimy 9 września.

Większość wydarzeń w ramach Instytutu odbędzie się w Stole Powszechnym – przestrzeni warsztatowej Strefy WolnoSłowej i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

Przed, w trakcie lub po przygodzie z Instytutem Otwartym warto przeczytać:

"Druga Ojczyzna" Paul Scheffer
"Koniec kultury, koniec Europy" Pascal Gielen
"Sztuka ze społecznością" - opracowanie zbiorowe
"Sztuczne piekła" Claire Bishop
"Prawo do kultury" Igor Stokfiszewski
"Nadzieja w mroku" Rebecca Solnit
“Polityka wrogości” Achille Mbembe


W razie potrzeby, udostępnimy teksty.

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
DATA I MIEJSCE URODZENIA *
Your answer
TELEFON KONTAKTOWY *
Your answer
NAJWAŻNIEJSZE 5 ZDAŃ O MNIE *
Your answer
KRÓTKIE BIO (ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projektach społeczno-kulturalnych i artystycznych, można podać linki do dokumentacji twórczości on-line itp.) *
Your answer
ZARYS POMYSŁU NA AUTORSKI PROJEKT FINALIZUJĄCY PRACĘ W INSTYTUCIE OTWARTYM (jeśli taki już masz, jeśli nie – kilka słów o tym, nad jakimi tematami i z jakimi społecznościami migranckimi chciałbyś/chciałabyś pracować) *
Your answer
Wypełnienie powyższego formularza łączy się ze zgodą na poniższe warunki: *
Column 1
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału w 75% wszystkich wydarzeń (możliwość ominięcia jednego weekendu warsztatów) w ramach INSTYTUTU OTWARTEGO i przygotowania autorskiego projektu końcowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w ramach INSTYTUTU OTWARTEGO, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
RODO
Przesyłając niniejszy formularz:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru pesel, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, stopnia lub tytułu naukowego) przez Fundację Strefa WolnoSłowa jako administratora danych w związku z realizacją INSTYTUTU OTWARTEGO.
2. Wyrażam zgodę na podanie przez Fundację Strefa WolnoSłowa swoich danych osobowych (obejmujących imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy) do publicznej wiadomości we wszelkich materiałach drukowanych oraz materiałach promocyjnych i archiwalnych, a także związanych z polami eksploatacji praw autorskich (określonymi w umowie projektu).
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych przez Fundację Strefa WolnoSłowa w ramach bazy danych podmiotów, z którymi Fundację Strefa WolnoSłowa współpracowała lub współpracuje.
4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundację Strefa WolnoSłowa oraz o swoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Strefa WolnoSłowa.

Informacja dodatkowa dotycząca danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem umowy jest Fundację Strefa WolnoSłowa z siedzibą w Warszawie.
2. Podstawą przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy (imię, nazwisko, adres, numer pesel) są oprócz zgody Wykonawcy, również bezpośrednio przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Dane te będą przetwarzane i przechowywane w okresie wskazanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące w szczególności przeniesienia praw autorskich, archiwizowania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.
1. W każdym czasie Wykonawca może żądać
a) informacji o przetwarzanych danych,
b) sprostowania przetwarzanych danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych (gdy Wykonawca uważa, że Fundacja Strefa WolnoSłowa przetwarza dane nieprawidłowe lub przetwarza je bezpodstawnie)
e) przeniesienia danych (Fundacja Strefa WolnoSłowa przekaże Wykonawcy dane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie elektronicznym dane osobowe przekazane wcześniej przez Wykonawcę lub przekaże je w takiej formie innemu podmiotowi wyraźnie wskazanemu przez Wykonawcę)
2. Wykonawca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając oświadczenie Fundacji Strefa WolnoSłowa.
3. Wykonawca może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację.
4. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli uważa, że Fundacja Strefa WolnoSłowa przetwarza jego dane niezgodnie z prawem).
5. Dane przetwarzane będą przez Fundację Strefa WolnoSłowa w formie dokumentów papierowych oraz w formie elektronicznej.
6. Fundacja Strefa WolnoSłowa nie dokonuje profilowania na podstawie powierzonych danych osobowych.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service