Návrh na zakúpenie dokumentu

Nenašli ste v našom fonde dokument, ktorý potrebujete? Prosím, vyplňte tento formulár.

  Formulár

  Milí čitatelia, daný formulár slúži na podanie návrhu na zakúpenie dokumentu do knižničného fondu ÚK SAV. O konkrétnom návrhu, či dokument do knižničného fondu obstarať alebo nie, rozhodne akvizičná komisia. Medzi navrhovanými dokumentami môže byť i zahraničná literatúra, periodiká (časopisy) a e-booky. Prosím formulár vyplňte čo najpresnejšie.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ďakujeme za váš záujem o rožširovanie nášho knižničného fondu. Prijatie či neprijatie návrhu knižnica spätne neoznamuje!