รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างประจำ ช่วง Work From Home
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า) *
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ฝ่าย *
วันที่ปฏิบัติราชการ *
MM
/
DD
/
YYYY
งานที่ได้รับมอบหมาย 1 *
ผลสำเร็จของงาน 1 *
งานที่ได้รับมอบหมาย 2 *
ผลสำเร็จของงาน 2 *
งานที่ได้รับมอบหมาย 3
ผลสำเร็จของงาน 3
งานที่ได้รับมอบหมาย 4
ผลสำเร็จของงาน 4
งานที่ได้รับมอบหมาย 5
ผลสำเร็จของงาน 5
เบอร์โทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Office of the Private Education Commission. Report Abuse