Badanie satysfakcji klienta Kuźnia-Trans Sp.z o.o.
Dzień dobry,
dziękujemy za udział w badaniu satysfakcji klienta firmy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna i pomoże nam rozwijać się w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług.
Pozdrawiam,
Maciej Zwyrtek
General Sales Director
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Twoje dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez administratora danych osobowych – KUŹNIA–TRANS Sp. z. o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-282 Katowice (KRS: 596105), e-mail: rodo@kuznia-trans.pl („Administrator”) w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta oraz w celach statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
Administrator informuje ponadto, że:
prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest chęć poznania opinii klientów na temat świadczonych usług w celu ciągłego udoskonalania ich jakość jak również konieczność przedstawienia wyników badania w ramach ubiegania się o certyfikację normą ISO 9001:2015;
podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych konsekwencji – poza brakiem możliwości wzięcia udziału w badaniu;
Twoje dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:
podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i współpracującym z Administratorem, np. usługodawcom, podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym, podwykonawcom, których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marektingowym; Administrator zapewni, aby podmioty przetwarzające zostały zobowiązane do stosowania takich samych zasad zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych, jak Administrator;
wszelkim osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu;
podmiotom świadczącym usługi marketingowe i remarketingowe, a także zbierającym dane statystyczne o historii Twoich odwiedzin na innych stronach internetowych, na podstawie zaakceptowanych przez Ciebie regulaminów;
Twoje dane mogą być przekazywane do Państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże wyłącznie podmiotom, które wdrożyły wymogi zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wynikające z Privacy Shield (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 12 lipca 2016 r. wdrażającej umowę Privacy Shield). Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego od Administratora za pośrednictwem e-maila, w taki sam sposób, w jaki możesz zażądać dostępu do danych osobowych;
Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres przydatności do celów, w jakich zostały zebrane, tj. nie dłużej niż przez 2 lata od ich zebrania;
przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba że podstawa ta jest nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności;
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a wniesienie takiego sprzeciwu uniemożliwia Administratorowi dalsze korzystanie z tych danych niezależnie od okoliczności;
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;
w stosunku do Twoich danych mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje, w postaci wykorzystania systemów informatycznych służących do opracowywania danych statystycznych, co nie wpłynie w żaden sposób na Twoją sytuację i nie wywoła żadnych skutków prawnych.
Proszę podać nazwę Państwa firmy *
Proszę podać adres siedziby Państwa firmy *
Informacja o Państwa firmie – proszę wybrać jedną z opcji *
Jaka jest forma własności Państwa firmy? *
Jakie jest pochodzenie kapitału Państwa firmy? *
Jakie jest zakres terytorialny działania Państwa firmy? *
Required
Z jakich usług transportowych korzysta Państwa firma? *
Required
Jakie certyfikaty jakościowe posiada Państwa firma? *
Required
O jakie normy/certyfikaty ubiega się Państwa firma, bądź jest w trakcie wdrażania? *
Required
Czy tabor firmy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. spełnia Państwa wymogi? *
Czy tabor firmy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. posiada pełne wyposażenie? *
Czy tabor firmy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. jest czysty? *
W jakim czasie otrzymujecie Państwo odpowiedzi z Kuźni-Trans Sp. z o.o. na zapytania? *
Jak szybko realizowane jest Państwa zlecenie przez Kuźnię-Trans Sp. z o.o.? *
Jaki jest przepływ informacji dotyczących transportu z Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Czy stawki frachtowe oferowane przez Kuźnię-Trans Sp. z o.o. są? *
Jaka jest skłonność Kuźni-Trans Sp. z o.o. do udzielania rabatów? *
Proszę określić stosunek jakości do ceny usług transportowych Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić termin płatności usług transportowych Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić poziom kompetencji i profesjonalizm obsługi Dyspozytorów Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić dyspozycyjność Dyspozytorów Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić poziom kultury osobistej Dyspozytorów Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić poziom kompetencji i profesjonalizm obsługi Kierowców Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić poziom kultury osobistej Kierowców Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Proszę określić ogólną jakość usług Kuźni-Trans Sp. z o.o. *
Państwa zalecenia dla Kuźni-Trans Sp. z o.o. odnośnie obsługi klienta *
Czy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. dotrzymuję uzgodnionych terminów? *
Czy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. dotrzymuję uzgodnionych zobowiązań? *
Czy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. dostarcza przesyłki w stanie nienaruszonym? *
Czy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. prawidłowo zabezpiecza towar przed kradzieżą lub zaginięciem? *
Czy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi? *
Państwa zalecenia dla Kuźni-Trans Sp. z o.o. odnośnie jakości *
Czy Państwa firma korzysta z innych firm transportowych? *
Czy inne firmy transportowe mają niższe stawki niż Kuźnia-Trans Sp. z o.o.? *
Czy inne firmy transportowe oferują wyższą jakość obsługi niż Kuźnia-Trans Sp. z o.o.? *
Czy inne firmy transportowe oferują bardziej kompleksową obsługę niż Kuźnia-Trans Sp. z o.o.? *
Ankietę wypełnił/a (proszę podać imię i nazwisko) *
Adres mailowy osoby wypełniającej ankietę *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy