ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและแหล่งทุนวิจัยภายนอก (วันที่ 10-11 มีนาคม 2563)
ขออภัยค่ะ
ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
จึงขอปิดรับการสมัคร


ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse