Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Płatności

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  • Wypełniony czytelnie i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie, ul. Peowiaków 10/9, 20-007 Lublin lub na adres e-mail: lublin@klanza.org.pl • Numer konta bankowego: PKO BP I/O Lublin 44 1020 3147 0000 8502 0057 3741 • Zgłoszenie do udziału w formie doskonalenia jest zobowiązaniem do zapłaty! • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku nie zachowania terminu powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia osoba, która zgłosiła się na szkolenie ponosi pełne koszty szkolenia. • Telefon kontaktowy: 81 534 65 83, 603 12 13 85