Vrienden van ClipperS Crew

Heel fijn dat u zich op wilt geven voor de "Vriendenclub van ClipperS Crew".U helpt ons op deze manier met ons streven de kwaliteit van het koor te verbeteren.

Maar u krijgt er ook wat voor terug!

- eenmalige vermelding van uw naam in de nieuwsbrief rubriek: "Nieuwe vrienden van ClipperS Crew"
- voorinformatie over optredens
- voorrang bij het bestellen van toegangsbewijzen
- voorrang bij het aanvragen van plaatsen in een bus (voor zover er plaatsen te verdelen zijn)
- vier keer per jaar een nieuwsbrief van ClipperS Crew

Denkt u aan het overboeken van uw bijdrage van Euro 25 op rekening NL 14 RABO 0115 5864 58 t.n.v. ClipperS Crew onder vermelding van 'vriend'?

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question