FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU "UCZMY SIĘ RAZEM ŻYĆ 2018" - szkoły ponadpodstawowe z terenu Wielkopolski
Celem warsztatów jest budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami poprzez doświadczanie, myślenie projektowe i wymianę doświadczeń.

Młodzież bierze udział w ćwiczeniach, które pomagają „wejść w buty” osób z różnymi stopniami sprawności (wózek, symulatory wad wzroku, słuchu itd). Poznaje podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące niepełnosprawności, języka włączającego, dyskryminacji oraz zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Młodzież poznaje też metodę Design Thinking projektując rozwiązania dla swoich rówieśników z niepełnosprawnościami - szczególny nacisk kładziemy na etap empatii i diagnozy potrzeb, które najpełniej prowadzą do zrozumienia.

Czas: 6h

Scenariusz warsztatu składa się z kilku modułów:

Pierwszym z nich jest moduł edukacyjny zaznajamiający uczestników ze specyfikacją i terminologią związaną z tematyką niepełnosprawności. Na tym etapie moderatorzy poprzez przeprowadzenie burzy mózgów z uczestnikami, zbierają ich skojarzenia z tematyką niepełnosprawności, monitorując w ten sposób ogólny stan wiedzy wyjściowej grupy.

Drugą częścią jest moduł empatyzujący pomagający “na własnej skórze” , który pozwala poznać ograniczania, z jakimi zmagają się osoby z różnymi formami niepełnosprawności. Z pomocą narzędzi takich jak m. in. przepaski na oczu, google imitujące różnego rodzaju zaburzenia widzenia, książki napisane językiem Braille’a, laski dla niewidomych, wózek inwalidzki itp., młodzież (indywidualnie, w grupach lub w parach) próbuje wykonać wyznaczone przez moderatorów zadania. Po wykonaniu tych zadań trenerzy przeprowadzają dyskusję z uczestnikami o ich odczuciach, emocjach i wrażeniach oraz trudnościach, jakie napotkali podczas podejmowanych działań.

Trzecią częścią jest moduł projektowy oparty o metodologię Design Thinking (czyli tzw. myślenia projektowego). W tym miejscu osoby uczestniczące podzielone na zespoły przeprowadzają pięcioetapowy proces projektowy (empatia, diagnoza uczuć, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie). Wspólnie zastanawiają się nad wyzwaniami, które dotyczą projektowania przestrzeni, wydarzeń i inkluzji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Organizatorem warsztatów jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, organizacja pozarządowa od 15 lat działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz edukacji włączającej.

Więcej informacji:
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami
Tel. 61 823 47 91
Kom. 603 78 24 78
e-mail: biuro@wifoon.pl

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Uczmy się razem żyć 2018" realizowanego przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Nazwa placówki
Adres placówki
Liczba osób uczestniczących w warsztacie (maksymalnie 20 uczniów/uczennic)
Telefon kontaktowy
Adres email
Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie warsztatów
Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie
Działania społeczne prowadzone w placówce (np. wolontariat, współpraca z organizacjami pozarządowymi, itp.)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami w celu realizacji projektu “Mam tę moc!”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy