Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców
Fundacja Rozwoju Młodych Liderów oraz Parlament Studentów RP zapraszają do udziału w projekcie Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców.

Celem projektu jest wyłonienie najlepszego mówcy, wybranego z grona polskich studentów i doktorantów. AMPM zostaną przeprowadzone w całości on-line, z użyciem narzędzi komunikacji zdalnej, stanowiąc kolejny element akcji #StudentSamwDomu.

Uczestnicy dostaną również szansę udziału w warsztatach i sesjach mentoringowych z uznanymi trenerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach, eliminacji regionalnych oraz finału.

Termin zgłoszenia do eliminacji regionalnych mija 3 kwietnia br. Do tego też czasu należy nadesłać dwuminutowy film, z przemówieniem na wybrany temat. 29, 30 i 31 marca odbędą się fakultatywne warsztaty skupione na sztuce pięknego przemawiania.

Szczegółowe informacje: www.fundacjaliderow.pl/ampm

Po wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia od organizatorów w ciągu 24h.
Pamiętaj! Aby uczestniczyć w eliminacjach regionalnych należy do 3 kwietnia 2020 roku przesłać film z maksymalnie 2 minutowym przemówieniem o dowolnej tematyce na adres ampm@fundacjaliderow.pl.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Nazwisko i imię *
Numer kontaktowy *
Adres e-mail *
Nazwa Twojej Uczelni *
Podział Polski na regiony do których zostaną przypisani uczestnicy
Region Polski w którym siedzibę ma Twoja Uczelnia *
Preferowany termin warsztatów *
Warsztaty przygotowujące do konkursu będą obejmować najważniejsze zagadnienia z zakresu sztuki wystąpień publicznych. Dodatkowo prowadzący omówi szczegółowo kryteria oceny wystąpień w konkursie oraz przekaże uczestnikom dobre rady.
Dokonaj samooceny swoich kompetencji (wiedza/umiejętności/doświadczenie) w zakresie wystąpień publicznych (wyłącznie dla celów ewaluacji projektu): *
Bardzo niskie
Bardzo wysokie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w celu uczestnictwa w projekcie „Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. *
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Fundacja Rozwoju Młodych Liderów informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Młodych Liderów, ul. Solna 1, 30-527 Kraków. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w projekcie "Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców" na podstawie zgody wyrażonej w niniejszym formularzu. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie "Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców". Pani/Pana dane przechowywane będą nie dłużej niż do dnia 30.09.2020. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników konkursu bez merytorycznego uzasadnienia. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail ampm@fundacjaliderow.pl. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego. *
Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin Wydarzenia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy