แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ Instax Camera and Film และการรับรู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ FUJI FILM ผ่านช่องทางต่างๆ
(ข้อมูลของท่านจะถูกรักษาเป็นความลับ โดยจะนำข้อมูลไปศึกษาเท่านั้น มิได้เผยแพร่ข้อมูลในสาธารณะทั่วไป)
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่2 พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ Instax Camera and Film
ส่วนที่3 การรับรู้และเข้าถึงโฆษณาผลิตภัณฑ์ FUJIFILM Instax
ส่วนที่4 ลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัล
เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล
1.ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริงจะได้รับสิทธ์ลุ้นรับรางวัล 1 สิทธ์
2.ผู้ร่วมรายการสามารถตอบแบบสอบถามได้ท่านละ 1 ครั้ง เท่านั้น หากตอบแบบสอบถามเกิน ทางบริษัทจะนับเป็นแค่ 1 สิทธ์
3.ผู้ร่วมรายการจะต้องกดไลค์เพจ fujifilm.instax.thailand เพื่อติดตามการประกาศผลรางวัล
4.ของรางวัลได้แก่
Instax camera Mini8 Hello Kitty (มูลค่า 3,790 บาท) จำนวน 1 รางวัล
Instax camera Mini8 สี Grape (มูลค่า 2,890 บาท) จำนวน 1 รางวัล
Instax accessory gift set (มูลค่า 350 บาท) จำนวน 70 รางวัล
5.ระยะเวลาเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559
5. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดรายการ
6.การประกาศผลจะจัดทำผ่านแฟนเพจ Fujifilm.Instax.Thailand ทุกต้นเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล
7.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms