แบบประเมินการใช้เครื่องมือสร้าง e-Learning (Moodle) ปีการศึกษา 2562
แบบประเมินการใช้เครื่องมือสร้าง e-Learning ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562
_____________________________________________________________________
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจการบริการ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. คณะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. รายละเอียดในการประเมินเครืองมือ *
5
4
3
2
1
ความสมบูรณ์และครบถ้วนของเครื่องมือ
ระดับความสามารถของเครื่องมือสร้างบทเรียน
ระดับความสามารถของเครื่องมือสร้างแบบทดสอบ
ระดับความสามารถของเครื่องมือสร้างการบ้าน
ระดับความสามารถของเครื่องมือการกำหนดสิทธิ์ส่วนบุคคล
การโต้ตอบกับนักศึกษา
ความสะดวกของเครื่องมือในการสร้างรายวิชา
ความง่ายของเครื่องมือในการเพิ่มรายวิชา
ความง่ายของเครื่องมือในการเพิ่มเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชา
ความง่ายของเครื่องมือในการปรับแต่ง/ปรับปรุงรายวิชา
ความสะดวกในการนำไปใช้สอนจริง
3. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service