Ikas-ohituren galdetegia
ITECA
Email address *
Izen Abizenak *
Ikastaldea *
Guraso edo legezko tutorearen e-maila, lortutako emaitzak bertara bidaltzeko:
Erantzun galderei Bai, Erdizka edo Ez aukeratuz bakoitzean. *
Bai
Erdizka
Ez
Ikasten jartzeko borondate sendoa izaten duzu?
Arlo bat ez baduzu gehiegi atsegin, ezinbestekoa bakarrik ikasten duzu?
Leku egokian ikasten duzu, nahiko argitasunarekin?
Dagoeneko benetako ikas-ohiturak dauzkazu?
Ikastea galarazten dizuten kezka edo arazoak izan ohi dituzu?
Nahiz eta azkar irakurri behar izan, idatzi batek dionaz jabetzen al zara?
Jarduerak burutu aurretik, dagokion teoriako atala ikasten al duzu?
Ikasten duzunaren laburpen edo eskema egiten duzu?
Azterketa bat duzunean, ondo prestatzeko denbora falta izaten duzu?
Zure gaitasunen arabera eskatzen dizute irakasleek?
Tutorearekin egiten dituzun bileretan lasai egoten zara?
Ikasten jartzen zarenean, gogo falta antzematen al duzu?
Bezperan hurrengo eguneko gaiak errepasatzen dituzu?
Etzanda edo erdi-etzanda ikasten duzu?
Ikasturtean zehar erregulartasunez ikasten duzu azterketa garaira mugatu gabe?
Maiz, serio ikasten jartzea atzeratzen duzu?
Hitzen esanahiaz zalantzak dituzunean, Hiztegia erabiltzen duzu?
Hitz eta esaldiak buruz ikasteko, mekanikoki errepikatzen dituzu, pentsatu gabe?
Ikasgelan galdetzen zaituztenean, zehaztasunez eta modu argian erantzuten duzu?
Azterketa berrikusten dituzu entragatu aurretik?
Zuzendutako azterketak erakusten dizkizutenean, egindako akatsak aztertzen al dituzu?
Notak mehatxu bezala bizi dituzu?
Ikasterakoan, edukian benetan barneratzeko gogoa eta jakin mina izaten duzu?
Gaiak sakontzen dituzu informazioa beste iturri batzuetan bilatuz?
Etxean ikasteko gogoko leku bat baduzu?
Arloen prestaketa azterketa bezperarako lagatzen duzu?
Ikasten ari zarenean, irudimena beste norabaitera dihoakizu?
Irakurtzen duzunaren puntu garrantzitsuenetaz jabetzen zara?
Memoriz ikasi behar duzuna, dagoeneko dakizkizun gauzekin erlazionatzen saiatzen zara?
Ikasgelan hartutako apunteak berehala berrikusi eta osatzen dituzu?
Ikasgelan sarri parte-hartze aktiboa daukazu?
Arloren batean zailtasunen bat duzunean, irakasleari laguntza eskatzen diozu?
Zure irakasleengan konfidantza duzu?
Ikasketetan emaitza hoberenak ateratzen saiatzen zara?
Atsegin ez dituzun arlo asko daude?
Etxekoek errespetatzen al dute zure ikasteko lekua eta ordutegia?
Ikasten jartzen zarenean, aurrez lana antolatzen al duzu?
Arrazoiren batengatik, egiten ari zaren lana utzi behar izan baduzu, berriro konzentratzea kosta egiten zaizu?
Ikasteko materiala falta bazaizu, lagunengana jotzen duzu?
Arloko edukiak hobeto bereganatzeko, jarduera osagarriak egiten dituzu?
Ikaskideei eskatzen dizkiezu laburpen eta eskemak haietatik ikasteko?
Azterketetan, idatzi aurretik hausnartzen al duzu zer adieraztera zoazen?
Azalpenen bat ulertzen ez duzunean, gelan bertan galdetzen duzu?
Arrakastaz ikasturtea gainditzeko gai sentitzen zara?
Arloren batzuri naska edo gorrotoa ba al diezu?
Derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzen duzunean, ikasten jarraitu nahi duzu?
Denbora dexente alferrik galtzen duzu ikasten jartzen zarenean internetarekin, sare sozialekin, musika, telebista eta abarrekoekin?
Ikasteko behar duzun material guztia prest ez edukitzeagatik denbora galtzeak izaten dituzu?
Ikasturtean zehar iraunkortasunez aritzen zara zure lan egiteko era eta ikasketekin?
Irakurtzerakoan, geldiunean egiten al dituzu irakurritakoa buruz berrikusteko?
Gustatuko litzaizuke ikasteko sistema eraginkorragoa izatea?
Idazlanetan, erraztasunez adierazten zara?
Zenbait irakasleekin arreta mantentzea kosta egiten zaizu?
Zure tutorearekin hitz egiten al duzu zure arazo eta kezka desberdinetaz?
Azterketak ahal duzuna baino okerro egiten dituzu urduri jartzen zarelako?
Aprobatzeko moduan ikasi duzula uzten duzunean, ikasteari lagatzen diozu?
Arlo desberdinetan gehiegizko xehetasunak ikasi behar direla uste duzu?
Ikasten duzun tokian, zure arreta galaraziko dizuten gauzak ekiditen dituzu?
Emaitza hobeak lortuko zenituzke beste era batera antolatuko bazina?
Ikasteko gogoa ez daukazunean, edozein aitzaki baliatzen duzu beste zer edo zer egiteko?
Nahiz eta aurkibidea aztertu, liburu batean gai bat topatzea kosta egiten zaizu?
Aurrez ikasita duzunarekin erlazionatzen dituzu ikasi behar dituzun gauza berriak?
Egiten dituzun lanak txukun aurkezteaz arduratzen zara?
Ikasgelan egonezinik sentitzen zara?
Irakasleak azalpenak ematen dituenean, arretaz entzuten duzu?
Gelaren aurrean partehartu behar duzunean, gaizki pasatzen duzu?
Ikasketak zure bizitzarako garrantzitsuak direla seguru zaude?
Ilusioarekin ikasteko arrazoi bat badaukazu?
Ikasten duzun lekuan, arreta galarazten dizuten gertaerak egoten dira (elkarrizketak, zaratak, musika, ...)?
Orain arte bezala ikasten baduzu, kurtsoa gaindituko duzu?
Ikasen zaudenean, sarri galtzen duzu arreta?
Testoen oharrak, letra txikiak eta abarrekoak irakurtzen dituzu?
Ulertzen ez dituzun gauzak, buruz ikasten saiatzen zara?
Ondo ateratzen zaizkizu egiten dituzun laburpen eta eskemak?
Irakasleek motibatu eta orientatu egiten zaituzte?
Ikasgelako azken ilaratan eseritzea nahiago duzu?
Sarritan pentsatzen duzu aterako dituzun emaitzak benetan ateratzen dituzunak baino okerragoak izango direla?
Etxekoek ikastera motibatzen zaituzte?
Zenbait arlotan ahal duzuna baino gutxiago ahalegintzen zara?
Zure ikasteko lekua ordenaturik izaten duzu?
Asteko zenbait arratsalde igarotzen dituzu ikasketa pertsonala egin gabe?
Lanak amaiturik usten dituzu, nahiz eta astunak eta aspergarriak iruditu?
Testu bat ulertzen ez duzunean, irakurketarekin aurrera jarraitzen duzu, berriro irakurri beharrean?
Ikasi behar dituzun gaietan, irakurketa orokorra egiten duzu atalez atal ikasten hasi aurretik?
Irakasle baten azalpenen ideia nagusiak jasotzea kosta egiten zaizu?
Ikasgelan sarri gogo gabe aritzen zara?
Azterketak prestatzeko erabiltzen dituzu laburpen eta eskemak?
Azterketa garaian jateko gogoa joaten zaizu?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Salbatore Mitxelena Ikastola.