Inscripcions CAMPUS GOSPEL RAJADELL 2019 - 5, 6 i 7 de juliol
CAMPUS GOSPEL 2019 - FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


INSCRIPCIÓ
Places per rigorós ordre d'inscripció. Les places són limitades.
Un cop realitzada la inscripció es rebrà un correu de confirmació amb un número de preinscripció: **-2019.
És imprescindible fer referència al número de preinscripció en la transferència bancària.
La inscripció es considerarà realitzada un cop efectuada la transferència bancària a:
Banc Sabadell - ES69 0081 0691 7100 0115 5424

PREU
CAMPUS:
- Sencer: 175€ Inclou: participació en els tallers + entrada a tots els concerts + partitures + esmorzar i
coffee break (Posant el codi 15 CAMPUS a l'apartat d'observacions obtindràs un 10% de descompte en el preu de CAMPUS = 155€)

- Workhsop divendres: 70€
- Workshop dissabte: 70€
- Workshop diumenge: 70€
- Workshop divendres i dissabte: 120€
- Workshop divendres i diumenge: 120€
- Workshop dissabte i diumenge: 120€

ÀPATS: 10€ cadascun
ALLOTJAMENT: Allotjament a les escoles amb matalàs 20€ (50 PLACES DISPONIBLES! PER RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ) / Zona d'acampada 10€ (Tenda, autocaravana,...)

A les instal·lacions que ofereix l'organització (Escoles i Zona d'acampada) hi ha servei de dutxes i lavabos.

INFORMACIÓ GENERAL
L'accés al campus és per a majors d'edat.
Allotjaments propers :
- http://manresaturisme.cat/cat/la-ciutat/on-dormir
- http://www.elcardener.com/15.lnk
- L'allotjament de turisme rural Can Junyent (666.12.70.93 // 661.43.10.38) ofereixen un descompte pels campusins (demanar per la Marta o el Marc).
- Apartaments Les Bases. C/Balmes, 33 Manresa. Telèfon 609.16.11.41
- Apartaments La Farola. http://www.lafarola.net
Pobles propers : Rajadell, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Aguilar de Segarra i Manresa.
La zona on es realitza el campus no disposa de botigues ni caixers automàtics.

ADREÇA DE CONTACTE
Per qualsevol dubte disposem d'una adreça: secretaria@esclatgospelsingers.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS GOSPEL 2019 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN
Plazas por riguroso orden de inscripción. Las plazas son limitadas.
Una vez realizada la inscripción se recibirá un correo de confirmación con un número de preinscripción: ** -2019.
Es imprescindible hacer referencia al número de preinscripción en la transferencia bancaria.
La inscripción se considerará realizada una vez efectuada la transferencia bancaria a:
Banc Sabadell - ES69 0081 0691 7100 0115 5424

PRECIO
- Entero: 175 € Incluye: participación en los talleres + entrada a todos los conciertos + partituras + desayuno y
coffee break (Poniendo el código 15 CAMPUS en el apartado de observaciones obtendrás un 10% de descuento en el precio de CAMPUS = 155 €)

- Workshop viernes: 70 €
- Workshop sábado: 70 €
- Workshop domingo: 70€
- Workshop viernes y sábado: 120 €
- Workshop viernes y domingo: 120 €
- Workshop sábado y domingo: 120 €

COMIDAS: 10€ cada comida
ALOJAMIENTO: Alojamiento en las Escuelas con colchón 20€ (50 PLAZAS DISPONIBLES! POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN) / Alojamiento en zona de cámping 10€ (tienda, autocaravana,...)

Las instalaciones disponen de servicio de duchas y lavabos.

INFORMACIÓN GENERAL
El acceso al campus es para mayores de edad.
Alojamientos cercanos:
- http://manresaturisme.cat/cat/la-ciutat/on-dormir
- http://www.elcardener.com/15.lnk
- Los alojamientos de turismo rural Can Junyent (666.12.70.93 // 661.43.10.38) ofrecen un descuento para los campusins (Preguntar por Marta o Marc).
- Apartaments Les Bases. C/Balmes, 33 Manresa. Telèfon 609.16.11.41
- Apartaments La Farola. http://www.lafarola.net
Pueblos cercanos: Rajadell, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Aguilar de Segarra y Manresa.
La zona donde se realiza el campus no dispone de tiendas ni cajeros automáticos.
Las instalaciones disponen de servicio de duchas y lavabos.

DIRECCIÓN DE CONTACTO
Para cualquier duda disponemos de una dirección: secretaria@esclatgospelsingers.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS GOSPEL 2019 - FORMULAIRE D'INSCRIPTION

INSCRIPTION
Places par ordre d'inscription strict. Les places sont limitées.
Une fois l'enregistrement effectué, vous recevrez un email de confirmation avec un numéro de pré-inscription: ** -2019.
Il est essentiel de mentionner le numéro de pré-inscription dans le virement bancaire.
L'inscription sera considérée comme faite une fois le virement bancaire effectué à:
        Banc Sabadell - ES69 0081 0691 7100 0115 5424

PRIX
- Entier: 175 € Inclus: participation aux ateliers + entrée à tous les concerts + partitions + petit-déjeuner et
pause café (En entrant le code 15 CAMPUS dans la section observation, vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur le prix de CAMPUS = 155 €)

- Vendredi atelier: 70 €
- Samedi atelier: 70 €
- Dimanche atelier: 70€
- Atelier vendredi et samedi: 120 €
- Atelier vendredi et dimache: 120 €
- Atelier samedi et dimanche: 120 €

REPAS: 10 € par repas
HEBERGEMENT: Hébergement dans les écoles avec matelas 20 € (50 PLACES DISPONIBLES! PAR COMMANDE D'INSCRIPTION RIGOUREUSE) / Hébergement dans une zone de camping 10 € (magasin, camping car, ...)

Les installations ont des douches et des toilettes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L'accès au campus est réservé aux adultes.
Hébergements à proximité:
- http://manresaturisme.cat/cat/la-ciutat/on-dormir
- http://www.elcardener.com/15.lnk
- Les hébergements touristiques ruraux de Can Junyent (666.12.70.93 // 661.43.10.38) offrent une réduction pour les campus (demandez Marta ou Marc).
                 - Appartements Les Bases. C / Balmes, 33 Manresa. Téléphone 609.16.11.41
                 - Appartements La Farola. http://www.lafarola.net
Villes proches: Rajadell, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Aguilar de Segarra et Manresa.
La zone où se trouve le campus ne dispose pas de magasins ni de guichets automatiques.


ADRESSE DE CONTACT
Pour toute question, nous avons une adresse: secretaria@esclatgospelsingers.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS GOSPEL 2019 - REGISTRATION FORM

INSCRIPTION
Places by strict order of registration. The places are limited.
Once the registration has been made, you will receive a confirmation email with a pre-registration number: ** -2019.
It is essential to refer to the pre-registration number in the bank transfer.
The registration will be considered made once the bank transfer has been made to:
        Banc Sabadell - ES69 0081 0691 7100 0115 5424

PRICE
- Whole: 175 € Includes: participation in the workshops + entry to all concerts + scores + breakfast and
coffee break (Entering the code 15 CAMPUS in the observation section you will get a 10% discount in the price of CAMPUS = € 155)

- Workshop Friday: € 70
- Workshop Saturday: € 70
- Workshop Sunday: € 70
- Workshop Friday and Saturday: € 120
- Workshop Friday and Sunday: € 120
- Workshop Saturday and Sunday: € 120

MEALS: € 10 each meal
ACCOMMODATION: Accommodation in the Schools with mattress € 20 (50 PLACES AVAILABLE! BY RIGOROUS INSCRIPTION ORDER) / Accommodation in camping area € 10 (shop, motorhome, ...)

The facilities have showers and toilets service.

GENERAL INFORMATION
Access to the campus is for adults.
Nearby accommodations:
- http://manresaturisme.cat/cat/la-ciutat/on-dormir
- http://www.elcardener.com/15.lnk
- Can Junyent rural tourism accommodation (666.12.70.93 // 661.43.10.38) offer a discount for the campusins ​​(Ask for Marta or Marc).
                 - Apartments Les Bases. C / Balmes, 33 Manresa. Telephone 609.16.11.41
                 - Apartaments La Farola. http://www.lafarola.net
Nearby towns: Rajadell, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Aguilar de Segarra and Manresa.
The area where the campus is located does not have stores or ATMs.

CONTACT ADDRESS
For any questions, we have an address: secretaria@esclatgospelsingers.com
NOM *
Nombre / First Name
COGNOMS *
Apellidos /Surname
EDAT *
Edad / Age
ADREÇA *
Dirección / Post
MUNICIPI *
Municipio / City
CODI POSTAL *
Código Postal / Postal Code
TELÈFON *
Teléfono / Phone
CORREU ELECTRÒNIC *
Correo electrónico / E-mail
DNI *
DNI / Passport
És el primer any que vens al Campus? *
Es el primer año que vienes al Campus? / Is it the first year that you come to the Campus?
Quin dia arribaràs al Campus? El dijous a la nit es fa un sopar i divendres al matí comencen els tallers) *
¿Qué día llegarás al Campus? El jueves por la noche se hace una cena y el viernes por la mañana empiezan los talleres) / What day will you arrive at the Campus? On Thursday night there is a dinner and on Friday morning the workshops begin)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy