VLSP/CICLing 2018 Registration Form
If you wish to attend VLSP 2018 workshop (vlsp.org.vn/vlsp2018) and/or CICLing 2018 conference (cicling.org/2018), the pre-registration is required by filling in this form before March 16, 2018. Note that this registration for attending CICLing 2018 is reserved only to local participants who haven't registered via the CICLing website. Thanks to the sponsors of VLSP, no fee is required for attending VLSP workshop event. The participation fee for CICLing 2018 should be transferred to the bank account below before the registration deadline. We will confirm the payment reception by e-mail.
Nếu quý vị muốn tham dự hội thảo VLSP 2018 và/hoặc hội nghị CICLing 2018, việc đăng kí trước là bắt buộc và cần được thực hiện bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây trước ngày 16/3/2018. Xin lưu ý là việc đăng kí tham dự hội nghị CICLing ở đây chỉ dành cho người Việt làm việc trong nước và không phải là tác giả báo cáo đã đăng kí tham dự thông qua trang web của CICLing. Nhờ có các nhà tài trợ của VLSP, việc tham dự hội thảo VLSP không phải đóng phí. Phí tham dự hội nghị CICLing 2018 xin nộp qua tài khoản dưới đây trước khi hết hạn đăng kí tham dự. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo khi nhận được phí tham dự hội nghị.
Account Name: Nguyen Thi Minh Huyen
Account Number: 0451000262684
Bank Name: Vietcombank Thanh Cong
Bank Order: Phi tham du CICLING 2018 cua <ten nguoi dang ki>
Email address *
Last Name (Họ) *
Your answer
First Name (Tên) *
Your answer
Telephone
Your answer
Affiliation (Cơ quan công tác) *
Your answer
Address (Địa chỉ) *
Your answer
Registration for VLSP 2018 (free of charge) - Đăng kí dự VLSP 2018 miễn phí *
Registration for CICLing 2018 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hanoi University of Science. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms