Αξιολόγηση Ανοιχτών Δεδομένων της Πόλης - Evaluating Municipal Open Datasets
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εγκαινιάζοντας μια νεωτεριστική ψηφιακή πολιτική προσφέρει μια σειρά από Ανοιχτά Σύνολα Δεδομένων. Η ομάδα εργασίας OpenThessaloniki στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση των ισχυουσών ψηφιακών πολιτικών προτείνει ένα σύστημα αξιολόγησης αυτών των δεδομένων. Με τη βοήθεια αυτής της φόρμας αξιολογείται το κάθε Σύνολο Δεδομένων χωριστά και τ' αποτελέσματα συγκεντρώνονται, για ν' αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση του συνολικού εγχειρήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στη φόρμα αυτή εξετάζονται εννιά κριτήρια:

01 Διαθεσιμότητα (availability)
02 Νομικά (legal) / Αδειοδότηση (licencing)
03 Κατάχρηση (abuse) / Προσωπικά δεδομένα (personal data)
04 Μορφή δεδομένων (data format)
05 Εγκυρότητα των δεδομένων (validity) / Μεταπληροφορία (metadata)
06 Επικαιρότητα (up-to-date) / Ρυθμός ανανέωσης δεδομένων (data update rate) / χρονική συνέχεια (continuity)
07 Ελλείψεις (deficiencies) / Σφάλματα καταγραφής (data faults)
08 Προορισμός δεδομένων (audience / addressing) / Υπάρχουσα χρήση των δεδομένων (data-already-used-by)
09 Αποτέλεσμα εφαρμογής των δεδομένων (impact)


Για κάθε κριτήριο / υποκατηγορία κριτηρίου εφαρμόζεται διπλή αξιολόγηση: περιγραφική αξιολόγηση σε ελεύθερο κείμενο και αριθμητική βαθμολόγηση.

Η αξιολόγηση του κάθε Συνόλου Δεδομένων ολοκληρώνεται με μια Σύνοψη σε ελεύθερο κείμενο.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service