แบบทดสอบรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชั้น *
Your answer
เลขที่
Your answer
1. ใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหา หรืองานที่กำลังพิจารณา จากคำกล่าวข้างต้น หมายถึงอะไร *
1 point
2. จากปัญหาที่กำหนดให้ ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหานี้ *
1 point
Captionless Image
3. การแก้ปัญหามีกี่ขั้นตอน *
1 point
4. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยอาจใช้โปรแกรมช่วยในการดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา *
1 point
5. การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา *
1 point
6. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา *
1 point
7. การคิดค้นกระบวนการต่างๆ ที่เป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา *
1 point
8. การเขียนคำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหา จากข้อความดังกล่าว หมายถึงอะไร *
1 point
9.จากรหัสลำลองที่กำหนดให้ ให้นักเรียนตอบคำถาม *
1 point
Captionless Image
10. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตามหรือเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน จากข้อความดังกล่าว หมายถึงอะไร
1 point
11. จากภาพที่กำหนด ให้นักเรียนตอบคำถาม แผนภาพที่ปรากฏเครื่องหมาย **** คืออะไร *
1 point
Captionless Image
12. ให้นักเรียนจัดเรียงการทำงานต่อไปนี้ เพื่อคำนวณค่าน้ำมันในการเดินทางตามระยะทางที่กำหนด *
1 point
Captionless Image
13. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตรงกับข้อใด *
1 point
Captionless Image
14. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด *
1 point
Captionless Image
15. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด *
1 point
Captionless Image
16. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด *
1 point
Captionless Image
17. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด *
1 point
Captionless Image
18. โปรแกรมที่ใช้สำหรับแปลภาษาเขียนให้เป็นภาษาเครื่องคือโปรแกรมใด *
1 point
19. อินเทอร์พรีเตอร์ คืออะไร *
1 point
20. ข้อใดไม่ใช่ภาษาโปรแกรม *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms