#KtoPomozeUkrajine: Ubytovanie / Accommodation
SK: Viete poskytnúť ubytovanie ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine?

Ľuďom na úteku pred vojnou chceme poskytnúť bezpečný priestor s dostatkom súkromia, kde budú mať možnosť vydýchnuť si a načerpať sily.

Ak sa rozhodnete takýchto ľudí ubytovať, sme pripravení Vám poskytnúť podporu v čo najväčšej miere. Vytvorili sme manuál pre ľudí, ktorí poskytujú ubytovanie, kde nájdete potrebné informácie: https://ktopomozeukrajine.sk/wp-content/uploads/2022/03/Manual-pre-postup-pri-ubytovani.pdf

Akékoľvek otázky ohľadom ubytovania píšte na ubytovanie@ktopomozeukrajine.sk
Ďakujeme

EN: Can you provide accommodation for people fleeing the war in Ukraine?

We want to provide people on the run from the war with a safe space with enough privacy, where they will have the opportunity to breathe and gain strength.

If you decide to accommodate such people, we are ready to provide you with as much support as possible. We have created a manual for people who provide accommodation, where you will find the necessary information:
https://ktopomozeukrajine.sk/wp-content/uploads/2022/03/Manual-pre-postup-pri-ubytovani.pdf 

If you have any questions about accommodation, write to ubytovanie@ktopomozeukrajine.sk
Thank you

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno a priezvisko / First name and last name *
Mobilný kontakt / Phone number *
Viem poskytnúť: / I can provide: *
Required
Pre koľko osôb dokážete poskytnúť ubytovanie? / How many people can you accommodate? *
Viem poskytnúť aj dopravu ubytujúcich na moje ubytovanie? / Can you offer transport of the accommodated persons to your accommodation? *
Ak máte špecifické požiadavky k ubytovaným, napíšte ich nižšie / If you have specific requirements for the residents, please state them below
Ubytovanie viem poskytnúť od (dátum): / I can provide accommodation from (dates): *
MM
/
DD
/
YYYY
Ubytovanie viem poskytovať do (dátum): / I can provide accommodation till (dates): *
MM
/
DD
/
YYYY
Ubytovanie viem poskytnúť v lokalite/lokalitách / Location of my accommodation: *
Ubytovanie ľudí z tretích krajín, ktorí v Ukrajine dlhodobo žili, alebo študovali a tiež utekajú pred vojnou: / Accommodation of third-country nationals who have lived or studied in Ukraine for a long time and are also fleeing the war: *
Aká je predpokladaná výška sumy, ktorú potrebujete na zabezpečnie ubytovania pre jednu rodinu/mesiac (uveďte do kolónky "other")? / How much money do you need to provide accommodation for one family per month? (specify in Other) * *
Zadajte počet psov, ktorý akceptujete. Zadajte 0 ak psy pri ubytovaní neakceptujete. / How many dogs are you willing to accommodate? Enter 0 if you don't accept dogs. * *
Zadajte počet mačiek, ktorý akceptujete. Zadajte 0 ak mačky pri ubytovaní neakceptujete. / How many cats are you willing to accommodate? Enter 0 if you don't accept cats. * *
Má vaše ubytovanie bezbariérový prístup? / Is your accommodation wheelchair accessible? * *
Aplikácia Rebbid / Mobile application Rebbid
SK: Ak ste do nášho formulára ponúkli svoje ubytovanie na prenájom na viac ako 14 dní budeme veľmi radi, ak nám dáte súhlas sprístupniť Vašu ponuku ubytovania cez aplikáciu Rebbid.

Záujemca o ubytovanie neuvidí Vaše osobné údaje - bude vás kontaktovať cez chat v aplikácii a dohodnete si s ním čas obhliadky, prípadne priamo ubytovanie. Po stretnutí a odsúhlasení nájomcu Vám aplikácia vygeneruje dvojjazyčnú zmluvu.

Ak súhlasíte s poskytnutím Vami zadaných osobných údajov do aplikácie Rebbid - urobíme registráciu za vás a vám príde len email s výzvou na zmenu hesla/úprava zadaných informácií.

EN: Rebbid application
If you have offered your accommodation for rent for more than 14 days, please give us your consent to make your offer available via the Rebbid application.

The tenant will not see your personal data but will contact you via chat in the application to agree on the time of the house tour. After meeting and accepting the tenant, the application will generate a bilingual contract.  

If you consent to the provision of personal data to the Rebbid application - we will do the registration for you and you will only receive an email asking you to change your password / edit the  information.
Súhlasíte s poskytnutím Vami zadaných osobných údajov do aplikácie Rebbid? / Do you consent to the provision of personal data to the Rebbid application?
Clear selection
Suhlasim zo spracovanim osobnych udajov v sulade z popisom tu: https://ktopomozeukrajine.sk/spracovanie-osobnych-udajov/ / I agree with the processing of personal data in accordance with the description here: https://ktopomozeukrajine.sk/spracovanie-osobnych-udajov/ * *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Ective. Report Abuse