Feedback s.r.o. – screening uchádzačov o prácu mystery shoppera

  Captionless Image

  Úvodná informácia k dotazníku

  Na začiatku nám dovoľte poďakovať sa za Váš záujem o zaradenie do databázy našich spolupracovníkov. Sme agentúra, ktorá sa zameriava na Mystery Shopping a prieskum trhu. Mystery Shopping, či prieskum trhu sú metodické postupy, ktoré merajú kvalitu služieb, prípadne získavajú informácie o produktoch a službách vybranej firmy. Jeho účelom je pomôcť jej zlepšiť svoje služby a prácu so zákazníkom. Od kvality audítora, ktorý prieskum realizuje, závisí úspešnosť predaja posudzovanej spoločnosti a jej prínos pre zákazníkov. Mystery Shopping, či prieskum trhu si preto vyžaduje kvalitných, zodpovedných odborníkov, ktorí prinesú pravdivé informácie o reálnej kvalite služieb či produktov spoločnosti. Vzhľadom na to dbáme na starostlivý výber spolupracovníkov. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o to, aby ste tento dotazník starostlivo a pravdivo vyplnili. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s vami. Tím spoločnosti Feedback s.r.o.
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ďakujeme za vyplnenie, na základe vyplnených údajov Vás podľa potreby budeme telefonicky/ emailom kontaktovať s ďalším postupom.