Zgłoszenie udziału w debacie „Co z tym wolontariatem - jak zmienia się pomaganie w czasie pandemii”
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji, szczególnie koordynatorów wolontariatu do wzięcia udziału w debacie na temat zmian w wolontariacie i postrzeganiu pomagania.

Wolontariat, podobnie jak inne obszary życia społecznego ulegają ciągłym zmianom. Dla osób które zawodowo zajmują się wolontariatem oznacza to poszukiwanie nowych sposobów na pozyskiwanie i utrzymywanie wolontariuszy w organizacjach.

Chcemy porozmawiać na temat tego, w jaki sposób zmienia się wolontariat. Czy dąży on do formalizacji, czy raczej rozluźnienia zasad funkcjonowania. W jaki wolontariat ludzie chętniej się angażują, a w jaki mniej i z czego to wynika. Jak kryzysy NGO i pandemia wpływają na postrzeganie wolontariatu. O tym i nie tylko porozmawiamy z Wami podczas naszej debaty.

Termin: 16.12.2020 r. (środa)
Godzina: 16:00- 18:30
Miejsce: Platforma Clickmeeting

Prowadzący :
Damian Zegadło - trener Korpusu Solidarności. Od 2011 roku Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu W Kielcach. Wieloletni wychowawca i kierownik kolonijny. Autor programów profilaktycznych. Trener szkoleń miękkich i koordynator projektów społecznych.

Elżbieta Baranowska-Pytko - trener i certyfikator Korpusu Solidarności, koordynator projektu Ochotników Warszawskich, ekspert Sieci Centrów Wolontariatu

Anna Ruszewska - Centrum Wolontariatu w Suwałkach, trener i certyfikator Korpusu Solidarności

Justyna Orłowska - Lubelskie Centrum Wolontariatu, trener i certyfikator Korpusu Solidarności

Marcin Kurnik - Prezes Fundacji Q, Rozalin, trener i certyfikator Korpusu Solidarności

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Zapraszają Cię:
TERMIN ORAZ MIEJSCE
16.12.2020, godz. 16:00-18:30
Imię i nazwisko *
Miejscowość zamieszkania *
Numer telefonu *
E-mail: *
Nazwa instytucję /organizacji którą reprezentujesz *
Adres instytucję / organizacji którą  reprezentujesz *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych  1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020382 NIP: 737-18-71-649.   2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w szkoleniu dla nauczycieli dotyczącym organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności, realizowanym w ramach projektu „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Przekazywanie danych. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe oraz partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO. 4. Prawa osób, którzy dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w projekcie Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpus Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”!”.  6. Automatyczne przetwarzanie. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11, partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich serwisach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy