แบบสำรวจ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้งานโปรแกรม Back Office(E-Office)
เนื่องด้วยระบบ E-office มีข้อจำกัดในการลงข้อมูลรายบุคคล ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนช่องทางการสำรวจข้อมูลบุคลากรใน รพ.เกาะคา แบบรายบุคคล โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย.62 เพื่อที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล จะได้นำข้อมูลเข้าระบบ และทดสอบการใช้งานโปรแกรมต่อไป
คำนำหน้า
ชื่อ
Your answer
สกุล
Your answer
ชื่อภาษาอังกฤษ
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
วันเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
สถานะสมรส
ศาสนา
เชื้ัอชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
เพศ
กรุ๊ปเลือด
ส่วนสูง
Your answer
น้ำหนัก
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
Facebook
Your answer
Line
Your answer
กลุ่มงาน
ฝ่าย/แผนก
หน่วยงาน
วันที่เริ่มทำงาน
MM
/
DD
/
YYYY
เลขตำแหน่ง
Your answer
เลขประกอบวิชาชีพ
Your answer
วันที่ได้รับ
MM
/
DD
/
YYYY
ตำแหน่ง
Your answer
ระดับ
สถานะปัจจุบัน
กลุ่มข้าราชการ
ประเภทข้าราชการ
กลุ่มบุคลากร
ต้นสังกัด
Your answer
ข้อมูลที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน
Your answer
ซอย
Your answer
จังหวัด
Your answer
อำเภอ
Your answer
ตำบล
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
ซอย
Your answer
จังหวัด
Your answer
อำเภอ
Your answer
ตำบล
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy