Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej ANKIETA DLA EKSPERTA

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 lipca 2013 roku w strukturach Wydziału Lekarskiego UJ CM funkcjonuje jednostka - Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej (MOMT).

Ośrodek został stworzony w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach projektu "SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce".

Jednym z zadań Ośrodka jest udzielenie wsparcia dla naukowców w zakresie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację badań naukowych o charakterze wdrożeniowym lub komercjalizacyjnym.

Wzorem innych wiodących światowych jednostek naukowych, wprowadziliśmy możliwość konsultacji projektów naukowych, co w efekcie powinno doprowadzić do zwiększenia skuteczności w aplikowaniu o środki finansowe przez naukowców zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia bazy ekspertów w określonych obszarach naukowych, prosimy uprzejmie o wypełnienie poniższej ankiety oraz wskazanie obszarów (nauki podstawowe medycyny, dziedziny medycyny), w ramach których jest Pan/Pani w stanie służyć nam swoim doświadczeniem i wsparciem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.


Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

31-135 Kraków, ul. Batorego 3 (I piętro)


tel.: +48 12 631 18 37
e-mail: momt@uj.edu.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question