Támogatott lakhatást segítők képzése

Az önálló lakhatást támogató szakemberek (segítők, támogatók, mentorok) feladata mind elveiben, mind célját tekintve eltér a szociális szolgáltatások ismert megoldásaihoz képest, így a fogyatékos személyek nappali és bentlakásos intézményében, a korábbi rendeletek szerinti lakóotthonaiban, idősek klubjában vagy otthonában végzett segítő feladatoktól. Az alapvető szaktudáson kívül holisztikus szemléletre, tudatos etikára és a folytonos fejlődést, az életfogytig tanulást szem előtt tartó proaktív és interaktív attitűdre van szükség, továbbá a támogatott lakhatás, mint új szociális szolgáltatás eszköztárát és a jogi hátteret is meg kell ismerniük.

A képzés tartalmi követelményei:

Szociális szolgáltatásokban dolgozó/jártas szakember ismerje meg az értelmi fogyatékossággal kapcsolatos specifikumokat.
A résztvevő ismerje meg az értelmi fogyatékosok támogatott önálló életének szakmai megoldásait, a segítő szerepét a támogatott lakhatás, a támogatott foglalkoztatás és az ehhez kapcsolódó támogatott döntéshozatal területén.
Ismerje meg a szociális segítő munkába ágyazott fejlesztés módszereit.
Nagymértékben növekedjen a szakember tudatossága a munkája során.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szociális szolgáltatásokban dolgozó/jártas szakembert megismerteti az értelmi fogyatékossággal kapcsolatos specifikumokkal.
A résztvevő megismeri az értelmi fogyatékosok támogatott önálló életének szakmai megoldásait, a segítő szerepét a modern szociális munka elméleti ismeretei mellett az ide vonatkozó gyakorlatot.
Megismeri a szociális munkába ágyazott fejlesztést, empowerment és coaching technikákat.

Tervezett képzési idő

Összes óraszám: 32 óra

Elméleti órák száma: 16 óra

Gyakorlati órák száma: 16 óra

Részvétel díja: 20 000 Ft.

A képzést az NCSSZI akkreditálta, a képzésért adható kreditpont értéke: 30 pont.

A képzés akkreditációs száma: T-05-005/2014

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question