สัมมนา "สันติวิธีในวิถีพระปกเกล้า"
ปิดการลงทะเบียน เนื่องจากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

สามารถติดตามรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ที่
www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum หรือ
www.kingprajadhipokmuseum.com

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service