Wykorzystanie urządzeń mobilnych w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym

Witamy w badaniu poświęconym zastosowaniu urządzeń mobilnych (smartfonów oraz tabletów) podczas działań prowadzonych przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Badanie ma na celu ustalenie:
1. Określenie liczby strażaków korzystających z mobilnych rozwiązań technologicznych
2. Stworzenie bazy danych oprogramowania mobilnego przydatnego w pracy strażaka
3. Wyznaczenie priorytetów dalszego rozwoju w obszarze aplikacji mobilnych