Obec Horní Štěpánov - Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Rada obce Horní Štěpánov


Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije? *
Required
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? *
zatrhněte maximálně 3 možnosti
Required
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? *
zatrhněte maximálně 3 možnosti
Required
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? *
níže rozepište
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek *
v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
1. Bydlení 
2. Školství
3. Zdravotnictví
4. Veřejná doprava
5. Kultura a společný život
6. Sportovní vyžití 
7. Životní prostředí
8. Péče obce o své prostředí 
9. Podmínky pro podnikání 
10. Rozvoj obce
11. Informovanost o dění v obci
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za? *
Required
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? *
Required
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? *
Required
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? *
Required
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2018 měla obec Horní Štěpánov 902 obyvatel.) *
Required
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? *
zatrhněte maximálně 3 možnosti
Required
12. Jste? *
Required
13. Váš věk? *
Required
14. Vaše vzdělání? *
Required
15. V obci:
16. Typ Vaší domácnosti: *
Required
Děkujeme za vyplění
Vyplněný dotazník prosím odešlete do 12. 6. 2019
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy