Upitnik o potrebama za program pripravništva u organizacijama civilnog društva
SOCIAL INNOVATORS predstavlja inovativni model istovremenog rješavanja izazova visoke stope nezaposlenosti mladih i niske stope zaposlenosti u nevladinom sektoru, izazova koji predstavlja ogroman gubitak ljudskih potencijala i propuštene prilike za veći doprinos društvenoj transformaciji.

U nevladinim organizacijama, mladi će steći radno iskustvo i uključiti se u neke od najrelevantnijih inicijativa i programa koji se bave društvenim izazovima u Europi danas.

Sa željom da program pripravništva odgovara potrebama organizacija civilnog društva u Hrvatskoj Inicijativa mladih za ljudska prava provodi konzultacije s organizacijama civilnog društva.

Proces konzultacija s organizacijama civilnog društva odvija se kroz on-line anketu za istraživanje potreba OCD-ova: potrebe za pripravnicima, kvalifikacijama i vještinama koje traže kod pripravnika, primjeri dobre prakse uključivanja volontera i pripravnika u programe OCD-ova, interni resursi i mogućnosti za mentorstvo, očekivanja od pripravnika, očekivanja od programa pripravništva

Nakon provedbe istraživanja planirano je održavanje fokuse grupa s predstavnicima OCD-ova s ciljem oblikovanja programa pripravništva, a u 2020. godini biti će održani treninzi za trenere s ciljem pružanja podrške mentorima u OCD-ovima za provođenje programa pripravništva.

Od 2020. do 2022. godine 96 mladih u NEET statusu i 24 mladih u NEET statusu iz ranjivih skupina dobit će priliku za plaćeno pripravništvo u OCD-ovima.

Izjava o odricanja od odgovornosti:

Sadržaj ove ankete je odgovornost Inicijative mladih za ljudska prava. Prikupljeni podaci će se koristiti u uopćenom obliku. Prikupljeni kontakt podaci će se koristiti isključivo uz privolu za namjenu informiranja o procesu izrade programa pripravništva.

Email address *
Naziv udruge: *
Your answer
Web stranica udruge: *
Your answer
Broj zaposlenih u Vašoj udruzi: *
Your answer
S obzirom na opseg posla u Vašoj udruzi koji bi Vam bio idealni broj zaposlenika:? *
Your answer
Broj volontera u Vašoj udruzi: *
Your answer
Broj osoba na mjerama HZZ-a za zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva (SOR): *
Your answer
Imate li razvijen program mentorstva za volontere: *
Ako imate razvijen program mentorstva za volontere ukratko ga opišite:
Your answer
Imate li razvijen program mentorstva za osobe na SOR-u? *
Ako imate razvijen program mentorstva za osobe na SOR-u ukratko ga opišite:
Your answer
Na koja radna mjesta/pozicije ste zapošljavali u zadnje tri godine u Vašoj udruzi (nazivi radnih mjesta)? *
Your answer
Koliko je važno da kandidat za rad u Vašoj udruzi posjeduje sljedeće vještine? *
uopće nije važno
nije važno
niti je važno niti je nevažno
važno je
izuzetno je važno
prezentacijske vještine
javni nastup
pismeno izražavanje
kritičko mišljenje
spremnost za učenje
rješavanje problema
menadžerske vještine
vještine pregovaranja
samokritičnost
rad u timu
procjena vremena potrebnog za izvršavanje zadataka
vještine organizacije događaja
prihvaćanje kritika
Ukoliko smatrate da je još neka vještina važna a da nije navedena dopišite:
Your answer
Koliko je važno da kandidat za rad u Vašoj udruzi posjeduje sljedeća znanja? *
uopće nije važno
nije važno
niti je važno niti je nevažno
važno je
izuzetno je važno
znanje stranih jezika
poznavanje projektnog ciklusa
upravljanje projektnim ciklusom
priprema projektnih proračuna
priprema projektnih prijedloga
poznavanje izvora financiranja organizacija civilnog društva
financijsko poslovanje udruge
administrativno poslovanje udruge
poznavanje političkog i pravnog sustava RH i EU
pisanje priopćenja i/ili novinarskih/analitičkih tekstova
metode i tehnike društvenih istraživanja i analize
Ukoliko smatrate da je još neko znanje važno a da nije navedeno dopišite:
Your answer
Prema Vašem iskustvu s volonterima i pripravnicima koje vještine najviše nedostaju mladima koji traže prvo zaposlenje u udruzi? *
Your answer
Prema Vašem iskustvu s volonterima i pripravnicima koja znanja najviše nedostaju mladima koji traže prvo zaposlenje u udruzi? *
Your answer
Koliki postotak volontera nakon volontiranja u Vašoj udruzi prelazi na radno mjesto ili SOR? *
Your answer
Koliki postotak osoba na stručnom osposobljavanju za rad nakon završetka mjere prelazi na radno mjesto u Vašoj udruzi? *
Your answer
Smatrate li da je potreban edukacijski program i program pripravništva za rad u organizacijama civilnog društva? *
Želite li sudjelovati u fokus grupama za izradu programa pripravništva za rad u organizacijama civilnog društva? *
Želite li da Vaši zaposlenici sudjeluju na treninzima za trenere/mentore u organizacijama civilnog društva u 2020. godini? *
Želi li Vaša udruga primiti pripravnika na plaćeno pripravništvo u sklopu programa pripravništva za rad u organizacijama tijekom 2021. godine? *
Želite li primati obavijesti o programu pripravništva? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service