ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั้งอบรมเรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์”(จำนวนจำกัด200ท่าน)
เลื่อนการ อบรม รบกวนติดตามข่าวสารหน้าเพจ :
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89-192800530794597/
This form was created using Google Forms. Create your own