Пријава за Тутор (Ве молиме пополнете со кирилична поддршка)
Со оваа електронска пријавата за ментор Вие се пријавувате за повикот за ментори кои треба да одржуваат менторски средби со средношколци Роми за академската 2018/2019 година.
Со оваа пријава Вие ќе бидете регистрирани во базата на пријавени ментори за учебната 2018/2019 година.
Работни задачи на Туторот
* Да подготви индивидуален работен план во соработка/согласност со туторираниот ученик;
* Да ја следи динамиката на реализација на работниот план, да одржува контакти со туторираниот и да воспостави взаемен однос базиран на доверба и почит;
* Да одржува туторски средби со времетраење од 45мин за еден час, односно најмалку 2 часа неделно во период од 15 Maj 2019 до 15 Јуни 2019;
* Да го мотивира и охрабрува туторираниот да го надоградува своето знаење и да ги зајакнува своите вештини;
* Да подготвува месечен извештај за реализираните туторски средби и напредокот на ученикот;
* Навремено да ги доставува потребните документи/извештаи до организацијата;
* Да го потсетува туторираниот за составување и праќање на извештај за одржаните туторски средби
* Да ги поттикне туторираните ученици да ги развијат своите вештини и капацитети за надминување на образовните преизвици и понатамошно продолжување со образованието и запишување на прв циклус на студии
* Да ги поттикне, мотивира, охрабри, стимулира туторираните ученици да ги искористат активностите на проектот за градење на капацитеите, вештините и знаењата за настап на пазарот на труд
* Да придонесе кон успешно полагање на државнат матура во 4та година на туторираните ученици
Име и презиме *
Пол *
Датум на раѓање (дд/мм/гггг) *
Град на живеење *
Контакт телефон *
Е-маил *
Степен на завршено образование *
Професија/занимање на туторот *
Назив на работна организација, доколку туторот работи *
Назив на образовна институција, доколку туторот студира
Ве молиме да ги наведете предметите за кои можете да бидете тутор. Ве молиме да користите редни броеви во текот на набројувањето. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy