Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngày

18:00 - 20:30, 23/03/2015, Cafe Phượng Các, 213 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question