แบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอก ต่อการเปิดเผยข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี 2561
วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอก ต่อการเปิดเผยข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ของ กฟภ. และ เว็บไซต์ www.pea.co.th ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของหน่วยงานภายนอกต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ตำแหน่ง *
1.4 หน่วยงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms