ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินอุดหนุน)สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
1. ชื่อโรงเรียน *
Your answer
2. การใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 งบประมาณ(เงินอุดหนุน)ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกเป็น
ค่าจัดการเรียนการสอนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
ค่าหนังสือเรียนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
ค่าอุปกรณ์การเรียนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
ค่าเครื่องแบบนักเรียนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
2.2 เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 (1 ต.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2560)
จำนวนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
งบประมาณคงเหลือเท่าไหร่ *
กี่บา่ท
Your answer
2.3 เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 2560)
จำนวนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
งบประมาณคงเหลือเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
2.4 เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2560)
จำนวนเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
งบประมาณคงเหลือเท่าไหร่ *
กี่บาท
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of trang1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms