BIZILABEren 2018ko azaroko tailerra: 'Mugikorretarako aplikazioak' EMAN IZENA! / BIZILABE noviembre 2018: ¡INSCRÍBETE en el taller 'Aplicaciones para móviles'!
TAILERRA/TALLER

Mugikorretarako aplikazioak / Aplicaciones para móviles (12-15 urte/años - ordutegia/horario: 18:00 - 20:00)

Lorea Argarate Zubia
Telekomunikazio Teknologien ingeniaria/Ingeniera de Tecnologías de Telecomunicación

App Inventor software librearen bidez, Android mugikorrentzat hainbat aplikazio erreal diseinatzeko aukera emango dizu tailer honek. Aplikazio bat egiteko eman beharreko lehen pausuak eta tresnak aurkeztuko zaizkizue, aplikazio pertsonalizatu bat garatuko duzue, eta mugikorrean instalaturik eroango duzu. Hortik aurrera zuk nahi beste egingo dituzu!

Este taller te ofrece la posibilidad de diseñar aplicaciones reales para Android, usando la tecnología del software libre App inventor. Tendreís los pasos a seguir y la tecnología necesaria para diseñar una aplicación personalizada, y podreis instalarla en vuestro teléfono. A partir de ahí, ¡diseña todas las que puedas!
Izena / Nombre *
Your answer
Lehen abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea ezinbestekoa da / Nota: se requiere estar empadronado/a en Bilbao)
Your answer
PK / CP *
Your answer
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Your answer
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Your answer
Ikastetxea / Centro escolar *
Your answer
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologikoren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Your answer
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Your answer
Oharrak / Observaciones
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse - Terms of Service