แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานภาพของผู้ประเมิน *
ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ *
วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ *
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sakon Nakhon Rajabhat University.