โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online Active Learning
คำชี้แจง
แบบประเมินโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
การจัดโครงการอบรมสัมนาให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ความคิดเห็นที่ท่านนำเสนอจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อใช้เฉพาะในงานของโครงการสัมนา และงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ดำเนินงานโดย
สำนักวิชาการ มออ.
และ ศูนย์นวัตกรรมฯ มออ.
26 พค 63
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
[1] เพศ *
เพศ
[2] อายุ *
อายุ
[3] สถานะของผู้เข้าร่วมอบรม *
สถานะของผู้เข้าร่วมอบรม
[4] สังกัด *
สังกัด หน่วยงาน
[5] ความเหมาะสมของหัวข้อสัมนา
ความเหมาะสมของหัวข้อสัมนา
[5.1] ความยากและความซับซ้อนของเนื้อหา *
ความยากและความซับซ้อนของเนื้อหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[5.2] ระยะเวลาของการสัมนา *
ระยะเวลาของการสัมนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[5.3] เอกสารประกอบการสัมนา *
เอกสารประกอบการสัมนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[6] วิทยากรและความรู้ที่ได้รับ
วิทยากรและความรู้ที่ได้รับ
[ุ6.1] ความรู้และความเข้าใจของท่านก่อนการสัมนา *
ความรู้และความเข้าใจก่อนการสัมนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[ุ6.2] รูปแบบการสัมนาฯ *
รูปแบบการสัมนาฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[6.3] ความรู้ความเข้าใจของท่านหลังการสัมนา *
ความรู้ความเข้าใจหลังการสัมนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[6.4] การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ *
การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[7] ความเหมาะสมของอุปกรณ์เครื่องมือการอบรม/สัมนา
ความเหมาะสมของอุปกรณ์เครื่องมือการอบรม/สัมนา
[7.1] Google Meeting *
Google Meeting
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[7.2] เว็บเพจประกอบการสัมนา *
เว็บเพจประกอบการสัมนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[7.3] สื่อการสอน อบรม สัมนา *
สื่อการสอน อบรม สัมนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[8] ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ *
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[9] ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/หัวข้อสัมนาในภาพรวม *
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/หัวข้อสัมนาในภาพรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
[10] หัวข้อการอบรม/สัมนาที่ท่านสนใจจะอบรมในอนาคต
หัวข้อการอบรม/สัมนาที่ท่านสนใจจะอบรมในอนาคต
[11] ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University. Report Abuse