Świąteczny Stół Pajacyka 2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwa lokalu: *
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko właściciela lokalu: *
Adres fanpage lokalu na Facebooku:
Adres strony internetowej lokalu:
Adres korespondencyjny lokalu:
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
NIP lokalu: *
Dane kontaktowe:
(bardzo ważny jest adres e-mail, na który będziemy wysyłać informacje nt. akcji):
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z PAH: *
Adres e-mail: *
Telefon: *
Telefon 2:
Czy lokal brał udział we wcześniejszych edycjach akcji?:
Clear selection
Przed rozpoczęciem akcji PAH udostępni zgłoszonym restauracjom wersję elektroniczną plakatu promującego ŚSP 2021, którą będzie można wydrukować. Czy są Państwo zainteresowani otrzymaniem również wersji papierowej plakatu?
Clear selection
Czy wyrażają Państwo zgodę na kontakt z mediami w ramach promocji akcji i Państwa uczestnictwa? *
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w akcji Świąteczny Stół Pajacyka w 2021r. (poniżej) i akceptuję je. *
Warunki uczestnictwa w akcji Świąteczny Stół Pajacyka 2021
1. Organizatorem akcji Świąteczny Stół Pajacyka (ŚSP) jest Polska Akcja Humanitarna (PAH). PAH jest organizacją pożytku publicznego i w ramach swojej działalności statutowej prowadzi program „Pajacyk”, w ramach którego gromadzi niezbędne środki finansowe pochodzące m.in. z akcji Świąteczny Stół Pajacyka.
2. Świąteczny Stół Pajacyka 2021 odbędzie się w piątek, 3 grudnia 2021 r.
3. Lokale przystępujące do ŚSP deklarują przeznaczyć 10% uzyskanego w dn. 3 grudnia 2021 r. obrotu na rzecz programu „Pajacyk”. Wpłaty należy dokonać na konto: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 do dnia 31 stycznia 2022 r. z dopiskiem SSP 2021 + NAZWA LOKALU
4. Data zgłoszenia lokalu gastronomicznego do wzięcia udziału w ŚSP mija 21 listopada 2020 r.
5. Polska Akcja Humanitarna udostępni wersję elektroniczną plakatu promującego ŚSP lokalowi biorącemu udział w ŚSP. Polska Akcja Humanitarna dostarczy plakat promujący ŚSP w wersji papierowej lokalom gastronomicznym uczestniczącym w ŚSP, które wyraziły w formularzu chęć otrzymania go. Plakat zostanie dostarczony do siedziby lokalu gastronomicznego przed rozpoczęciem akcji ŚSP. W dniach 15 listopada do 21 listopada 2021 r. nastąpi wysyłka plakatów promujących ŚSP. Polska Akcja Humanitarna pokryje koszt doręczenia plakatu. Polska Akcja Humanitarna nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakości plakatu spowodowane przesyłką pocztową. Lokal gastronomiczny ma obowiązek wycofać plakaty z użycia do dn. 15.12.2021 r.
6. Lokal gastronomiczny może umieścić informację o udziale w akcji ŚSP w następujących materiałach: strona internetowa, Facebook, ulotki oraz plakaty. Polska Akcja Humanitarna nie pokrywa kosztów produkcji i wykorzystania materiałów informacyjnych poniesionych przez lokal gastronomiczny. Lokal gastronomiczny wycofa materiały informacyjne z użycia do dn. 15.12.2021 r.
7. Polska Akcja Humanitarna może rozwiązać współpracę z lokalem gastronomicznym
ze skutkiem natychmiastowym w wypadku: stwierdzenia zamieszczania przez lokal gastronomiczny informacji dot. udziału w ŚSP w materiałach nieakceptowanych przez Polską Akcję Humanitarną i nie zaprzestania tego pomimo pisemnego wezwania
ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej.
8. Polska Akcja Humanitarna zastrzega sobie prawo odmowy lokalowi gastronomicznemu wzięcia udziału w akcji ŚSP.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Polska Akcja Humanitarna. Report Abuse