แบบสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ระบาดอยู่ โรงเรียนจะดำเนินการสอนออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มของ Google Classroom ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนต่อไป
Email address *
คำนำหน้า(นักเรียน) *
ศุภสัณห์ มาแก้วชื่อ - สกุล(นักเรียน) *
Your answer
นักเรียนกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ปีการศึกษา 2563) *
อีเมล ของ Gmail เพื่อใช้เข้าระบบ Google Classroom (ถ้านักเรียนไม่มีให้นักเรียนสมัครใช้งานเพื่อความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ *
Your answer
อีเมล ของ Gmail เพื่อใช้เข้าระบบ Google Classroom (ถ้านักเรียนไม่มีให้นักเรียนสมัครใช้งานเพื่อความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ *
Your answer
0เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน *
Your answer
นักเรียนใช้การติดต่อสื่อสาร หรือSocial Network ช่องทางใดมากที่สุด *
Required
ดวง มาแก้วFacebook ของนักเรียนที่สามารถใช้งานได้ *
Your answer
ID -Line ของนักเรียนที่สามารถใช้งานได้ *
Your answer
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ *
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง(ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย) *
Your answer
ครอบครัวของนักเรียนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ *
ไม่มี
สมาร์ทโฟน(โทรศัพท์)
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนเป็นแบบใด (หากมีหลายแบบให้เลือกข้อที่สัญญาณดีที่สุด) *
ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพในระดับใด *
นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในลักษณะใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
นักเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับใด *
ถ้าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักเรียนมีความกังวลหรือไม่ อะไรบ้าง *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy