הרשמה לכנס: דיור ותכנון לוד - מבט על פתרונות תכנוניים והשלכותיהם על הקהילה הערבית مؤتمرالتخطيط والسكن- اللد نظرة على التخطيط في اللد وانعكاسه على السكان العرب

17:00 התכנסות ורישום استقبال وتسجيل

17:45-17:15 פתיחה וברכות افتتاح وترحيب

17:45-18:45 תכנית המתאר והקהילה הערבית בלוד الخارطة الهيكلية والسكان العرب في اللد

18:45-19:45 מימוש התכניות המפורטות לשכנות פרדס שניר تنفيذ الخرائط المفصلة لحي فردس شنير

19:45-20:30 דיון עם הקהל וסיכום حوار وتلخيص

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  לפרטים נוספים لتفاصيل أخرى

  במקום بمكوم 02-5669655