Ankieta „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nekla, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Sign in to Google to save your progress. Learn more

1. Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w gminie? (w każdym obszarze proszę zaznaczyć znakiem X 1 odpowiedź)

*
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle
bardzo źle
Lokalny rynek pracy
Opieka nad dziećmi do lat 3.
Wychowanie przedszkolne
Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo ponadpodstawowe
Dostępność kultury i rozrywki
Dostępność sportu i rekreacji
Pomoc społeczna
Opieka zdrowotna
Mieszkalnictwo
Bezpieczeństwo publiczne
Dostępność placówek usługowych (w tym handlowych)
Dostępność sieci wodociągowej
Dostępność sieci kanalizacyjnej
Dostępność sieci gazowej
Dostępność (i stan) sieci drogowej oraz komunikacji lokalnej
Dostępność sieci Internet
2. Jakie problemy w Pani/Pana opinii najczęściej dotykają mieszkańców gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 problemy) *
Required

3. Jakie grupy zdaniem Pani/Pana są zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 grupy)

*
Required

4. Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom bezrobocia w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X 1 odpowiedź)

*

5. Jakie kroki w Pani/Pana ocenie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required
6. Jakie zdaniem Pani/Pana są przyczyny ubóstwa wśród mieszkańców gminy?
(proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)
*
Required

7. Jakie działania zdaniem Pani/Pana powinny być podejmowane na rzecz dotkniętych problemem ubóstwa? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

8. Jaka Pani/Pana zdaniem jest skala problemu bezdomności w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X 1 odpowiedź)

*

9. Jakie działania w Pani/Pana ocenie byłby najskuteczniejsze w zapobieganiu i rozwiązaniu problemu bezdomności? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

10. Jakie zdaniem Pani/Pana są przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

11. Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

12. Na jakie według Pani/Pana negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

13. Jakie zdaniem Pani/Pana są przyczyny występowania problemu uzależnień
wśród mieszkańców gminy?
(proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

14. Jakie działania w Pani/Pana opinii powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

15. Czy doświadczyła Pani/doświadczył Pan przemocy? (proszę zaznaczyć znakiem X
1 odpowiedź)

*

16. Czy słyszała Pani/słyszał Pan o osobach w gminie, które doświadczyły przemocy? (proszę zaznaczyć znakiem X 1 odpowiedź)

*

17. Jakie kroki Pani/Pana zdaniem byłyby najskuteczniejsze w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

18. Jakie problemy w Pani/Pana opinii dotykają najczęściej osób starszych z gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

19. Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację osób starszych w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

20. Jakich problemów w Pani/Pana zdaniem najczęściej doświadczają osoby z niepełnosprawnością z gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

21. Jakie działania w Pani/Pana opinii umożliwiłyby osobom z niepełnosprawnością pełniejszy udział w życiu społecznym? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required

22. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X
1 odpowiedź)

*
23. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny braku bezpieczeństwa w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi *
Required

24. Co w Pani/Pana opinii wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy