Přihláška - Journey 2018/2019
Řádná registrace pro rok 2018/19 je uzavřená. V případě zájmu kontaktujte jjedlicka@kam.cz pro individuální domluvu.
Email address *
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Datum narození
Vaše současná práce/služba
Popište, prosím, jaké je Vaše zaměstnání a jak jste zapojen/a ve službě v místním sboru
Telefon (mobil)
E-mail
Církev/sbor
Reference
Uveďte jména dvou lidí (+ adresa, tel.), kteří znají Vás a Vaše obdarování/povolání. Jeden z nich by měl být Váš pastor/kazatel…
Osobní svědectví
Napište krátké svědectví, jak jste se stal/a křesťanem a stručně popište svůj dosavadní křesťanský život
Obdarování
Popište, prosím, jak vnímáte/využíváte a rozvíjíte dary, které Vám Pán Bůh dal, a/nebo oblast obdarování, která Vám přijde blízká a proč.
Důvod podávání přihlášky na Journey
Napište, proč se chcete stát stážistou Journey (v rámci Křesťanské akademie mladých), co Vás k tomu vede, a výstižně a detailně popište svá očekávání od této stáže.
Časové období - preference
Jaké časové období pro Journey preferujete (od-do).
Doporučení vedoucích sboru
Je důležité, aby za rozhodnutím stážisty zúčastnit se Journey stál i jeho sbor. Požádejte prosím vedení vašeho sboru o doporučení a popsání důvodu, proč Vás na Journey vysílá. (+ uveďte prosím jméno a pozici zástupce sboru)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Josiah Venture. - Terms of Service