ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА НА ШАМПИОНИТЕ
Този формуляр е създаден в подкрепа на кампанията, с която отправяме искане да се помогне на децата на двамата шампиони Величко Чолаков починал внезапно на 20 август т.г. в родния си Смолян и на най-добрият му приятел Милен Добрев издъхна на 21 март 2015 г. в жилището си в Пловдив. И двамата напуснаха този свят на 35-годишна възраст. Чолаков има син и дъщеря, а Добрев - син.

Двамата получаваха "пожизнена месечна премия за олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност" - на основание чл.59б, ал.2, т.5 от Закона за физическото възпитание и спорта. След смъртта им, децата, освен че остават сираци, остават и без доходите от пенсиите на бащите им.

С кампанията искаме да помогнем не само на техните деца, но и на други, които ( да не дава Господ) в тяхната ситуация. Според нас трябва да се промени или по скоро да се допълни чл.59б, ал.2, т.5 от Закон за физическото възпитание и спорта в следния смисъл: 5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм., бр. 50 от 2008 г., доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) отпускане на пожизнена месечна премия за олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност; 5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм., бр. 50 от 2008 г., доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) отпускане на пожизнена месечна премия за олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност; Като се добави "При смърт на лица по ал.2, т.5, ненавършилите им пълнолетие деца имат право да получат премията по предходната алинея. Премията се изплаща до навършване на 18-годишна възраст.
Давам съгласието си и участвам в кампанията за промяна или допълнение на текста от наредбата *
Required
Име и фамилия *
Your answer
Населено място: *
Your answer
Навършени години *
Your answer
Телефон:
Your answer
Имел за връзка
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms