Аял лидерлиги жана шайлоо процесстерине катышуу боюнча үч күндүк тренингке катышуу үчүн өтүнмө / Заявка для участия на трехдневном тренинге по обучению женщин-кандидатов навыкам женского лидерства и участия в выборных процесса
Урматтуу Талапкер,

Швейцария Өкмөтү тарабынан Швейцария Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги аркылуу каржыланган, Хельветас жана Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) тарабынан ишке ашырылып жаткан "Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу" Долбоору аял лидерлигинин жөндөмдөрүнө жана шайлоо процесстерине катышуу боюнча үч күндүк тренингке катышуу үчүн потенциалдуу аял-талапкерлер арасында тандоо сынагын жарыялайт.

Негизги максаты: Эки облустун максаттуу муниципалитеттериндеги аял-талапкерлердин дараметин жогорулатуу аркылуу жергиликтүү кеңештерге аялдардын саясий катышуусун жогорулатууга салым кошуу.

Үч күндүк тренинг «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына киргизилген өзгөрүүлөр боюнча, тактап айтканда жергиликтүү кеңештердеги мандаттардын 30% аялдар үчүн резервге коюу механизмдери жөнүндө маалыматты камтыйт. Ошондой эле катышуучуларга Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзамдык негиздери, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиздери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзүмү жана уюштуруучулук негиздери жана натыйжалуу коммуникациянын ыкмалары боюнча тематикалык презентациялар көрсөтүлөт. Мындан тышкары тренингте, аялдардын лидердик жөндөмдөрун өнүктүрүүгө жана колдо бар ресурстарды колдонуу менен шайлоого ийгиликтүү катышуу үчүн даярданууга багытталган маалыматтар да сунушталат. Жана эн негизгиси, аялдарды жекече даярдоого арналган практикалык бөлүгүндө аялдар депутаттыкка талапкер катары өз программасынын үстүндө иштөөнү өздөштүрүү менен бирге, аны эл алдына алып чыгып, эркин сүйлөөнү үйрөнүшөт.

Катышуучуларга коюлган талаптар:
- Жашы 21 жаштан улуу болушу керек;
- Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарындагы долбоор камтыган айыл аймактарынын туруктуу тургуну болуусу зарыл (муниципалитеттердин тизмеси техникалык тапшырмада берилген);
- Алдыдагы жергиликтүү шайлоого катышууга жана өзүнүн айылын өнүктүрүүгө салым кошо алган активдүү жаран болуусу керек;
- Үч күндүк тренингке жана ага жигердүү катышууга даярдыгы болушу зарыл;
- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иш тажрыйбасынын болушу (бирок милдеттүү түрдө эмес); жергиликтүү коомчулук менен иш тажрыйбасынын болушу зарыл.

Тренингтин өткөрүлүшү 2021- жылдын февраль айынын экинчи жарымына пландаштырылууда.

Жогоруда көрсөтүлгөн баардык талаптарга жооп берген талапкерлер, 2021-жылдын 11- февраль саат 17:00гө чейин өтүнмө формасын толтуруп.

11- февральдан кийин жеткирилген документтер каралбайт.

Өтүнмөнү толтурууга байланыштуу суроолор пайда болсо Долбоордун жооптуу кызматкерине, Жылдыз Абдылдаеванын электрондук дарегине кат жазыңыз: Zhyldyz.Abdyldaeva@helvetas.org же телефон аркылуу байланышыңыз: 0772005959.
__________________________________________________________________________________________
Уважаемый Кандидат,

Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый правительством Швейцарии через Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству и реализуемый Хельветас и Институтом политики развития, объявляет конкурс по отбору потенциальных женщин-кандидатов для участия в трехдневном тренинге по женскому лидерству и участию в выборных процессах.

Цель: Внести вклад в увеличение политической представленности женщин в местных кенешах посредством повышения потенциала женщин-кандидатов в проектных муниципалитетах двух областей.

Трехдневные тренинги будут включать презентации изменений в Законе КР «О выборах депутатов местных кенешей», а именно механизмы резервирования 30-% квот для женщин в местных кенешах. Также участникам будут представлены презентации по законодательным основам МСУ КР, финансовым основам МСУ, про организационные основы деятельности МК, и навыки эффективной коммуникации. Кроме того, презентации будут способствовать развитию навыков женского лидерства и разработке успешной предвыборной кампании с мобилизацией имеющихся ресурсов. Тренинг также будет включать практическую часть, посвященную индивидуальной подготовке женщин для разработки предвыборной платформы и ее апробации перед другими участниками тренинга.

Требования к участникам конкурса:
- возраст старше 21 года;
- являться постоянным жителем айылного аймака (села) из числа проектных муниципалитетов в соответствии с Проектным ТЗ;
- желание участвовать в предстоящих выборах и иметь опыт активного вовлечения в развитии своего села;
- готовность выезжать на трехдневный тренинг и принять в нем активное участие;
- наличие опыта работы (но не обязательно) с органами МСУ; наличие опыта работы с местным сообществом.

Проведение тренинга планируется во второй половине февраля 2021 г.

Кандидаты, отвечающие всем вышеперечисленным требованиям, должны заполнить заявку до 11-го февраля 2021 года, 17:00.

Заявки, представленные после 11 февраля, рассматриваться не будут.

Если у Вас возникли вопросы по заполнению заявки, напишите ответственному сотруднику Проекта Жылдыз Абдылдаевой по адресу: Zhyldyz.Abdyldaeva@helvetas.org или по телефону:
0772005959.
Тилди тандаңыз/ Выберите язык
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy