Registrácia na JMDD / Registration for YMJJ
For English see the text below.
Email address *
Informácie o ústraní
Bratislavské zenové centrum Vás srdečne pozýva na zenové meditačné ústranie pod vedením majstra dharmy Olega Šuka PSN.
Termín: 4.8.2019 (nedeľa) - 10.8.2019 (sobota)
Miesto: Surya Centrum, Moravské Lieskové – Brestové 1282

Zenová prax je založená na meditačných technikách, ktoré sa v buddhizme vyučujú už 2500 rokov. Názov „Jong meng džong džin“ sa z Kórejčiny prekladá ako „hodnotná alebo neohrozená koncentrácia“, čo parafrázujeme ako „sediaci tiger pripravený na skok“. Na Západe je to krátke, tiché ústranie, trvajúce od dvoch do siedmych dní. Účastníci sa riadia programom, pozostávajúcim z trinástich hodín formálnej meditačnej praxe denne. Tá sa skladá z poklôn, sedenia, spevov, jedenia a práce, pričom dôraz sa kladie na meditáciu v sede. Počas ústrania sa každý z účastníkov zúčastňuje formálneho rozhovoru so zenovým majstrom alebo majstrom dharmy (dži do pop sa nim). Začiatočníci sú vítaní.

Prosím, prineste si:
- formálne šaty a kasu na cvičenie príp. iné pohodlné oblečenie neutrálnej farby
- prezuvky, obuv do prirody,
- hygienické potreby, uterák
- spací vak (ak budete spať v spoločných priestoroch)

Viac informácií v pozvánke na ústranie.

Zmena učiteľa vyhradená.

Retreat information
Bratislava Zen Center invites you for the Zen retreat, which will be led by Oleg Suk PSN.
Term: August 4, 2019 (Sunday) to August 10, 2019 (Saturday)
Place: Surya Centrum, Moravské Lieskové – Brestové 1282

The practice of Zen is based on meditation techniques, that were taught in Buddhism for 2500 years. The name "Yong Maeng Jong Jin" is Korean which literally means “valorous or intrepid concentration”, paraphrased “to leap like a tiger while sitting”. In the west it is a short silent retreat of two to seven days involving thirteen hours of formal meditation practice a day. Participants follow a schedule of bowing, sitting, chanting, eating, and working, with an emphasis on sitting meditation. During the retreat each participant has interviews with a Zen Master or Ji Do Poep Sa Nim. Beginners are welcome.

Please bring:
- Formal robe and kasa or any comfortable neutral looking clothing
- Sleepers, tourist shoes
- Toiletries, towel,
- Sleeping bag (if you will sleep in a dharma hall)

Other information in retreat invitation.

Change of teacher is reserved.

Ceny / Prices
Meno a priezvisko / Name and Surname *
Your answer
Vzťah voči zenovej škole Kwan Um? / Relationship to the Kwan Um School of Zen? *
Označenie vzťahu voči zenovej škole Kwan Um: Fanušík, Člen (pravidelne platiaci členské), Učiteľ dharmy (prijal 10 a viac predpisov) / Indication of relationship to the Kwan Um School of Zen: Fan (Non-Member), Member (regularly paying membership fees), Dharma Teacher (10 or more precepts taken)
Nárok na zľavu (25%) / Claiming the Discount (25%) *
Nárok na zľavu si môže uplatniť študent, zelenáč (1. ústranie), nezamestnaný alebo v nepriaznivej finančnej situácii (posúdi opát BZC) / Discount can be claimed by a novice-student (their 1st retreat), unemployed or person in an unfavorable financial situation (assessed by the Abbot of Bratislava ZC)
Vstup na ústranie / Retreat Entry *
Ak vám nevyhovujú oficialne vstupy, uveďte predpokladaný termín v "Iné" / If you do not comply with official retreat entries, please provide the expected term in "Iné"
Dátum a čas príchodu / Date and time of arrival *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Funkcia počas ústrania / Role at the Retreat *
Poznámka / Note
Your answer
Všetky práva vyhradené / Disclaimer
SK:
Účasť na udalosti je na vlastné riziko. Organizátor udalosti a Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava nebudú zodpovední za žiadne osobné a / alebo majetkové škody, ktoré sa môžu vyskytnúť počas účasti na udalosti a / alebo pri pobyte v priestoroch Slovenskej zenovej školy Kwan Um Bratislava. Všetky moje aktivity počas udalosti sú dobrovoľné. Som zodpovedný za všetky dôsledky. Som si vedomý, že udalosť nemôže byť náhradou za akékoľvek potrebné psychoterapeutické a / alebo lekárske ošetrenie. Osoby s duševnou chorobou alebo vážnymi zdravotnými problémami by sa mali poradiť s organizátorom udalosti.
Potvrďte, prosím, svoj súhlas nižšie.

EN:
Participation in the events is at your own risk. The event manager and the Kwan Um School of Zen Slovakia will not be liable for people, belongings and/or property damage that may arise while attending events and/or staying on the premises of the Kwan Um School of Zen Slovakia. All my activities during the events are voluntary. I am responsible for all the consequences. I am aware that the events cannot be a substitute for any necessary psychotherapeutic and/or medical treatment. Persons with mental illness or serious health problems should consult the organizer of the event.
Please confirm your agreement below.

Všetky práva vyhradené / Disclaimer *
Súhlas s GDPR / GDPR agreement
SK:
Súhlasím s použitím svojich osobných údajov za účelom registrácie účastníkov ústrania Bratislavského zenového centra na obdobie do konca roka 2019.

EN:
I agree with the use of my personal data for the purpose of evidence of the participants of Zen Retreat of Bratislava Zen Center until the end of 2019.

Súhlas s GDPR / GDPR agreement *
Odoberanie noviniek / News subscription
SK:
Pre odoberanie noviniek Bratislavského zenového centra vyplňte, prosím, formulár na odkaze nižšie.

EN:
To get news from Bratislava Zen Center, please fill in the form below.

https://goo.gl/forms/TFTA78buFVlwsywi1

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.