แบบทดสอบออนไลน์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค32201) ม.5 ครูกมลรัตน์ บุญเรืองขาว
ให้นักเรียนทำข้อสอบออนไลน์ต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
1. วงกลมหนึ่งหน่วย ที่ความยาวส่วนโค้งเท่ากับ 3π หน่วยในทิศทวนเข็มนาฬิกา จะมี θ เท่ากับข้อใด *
2. กำหนด θ=19π/6 แล้ว sinθ มีค่าเท่ากับข้อใด *
3. ค่าของ sin π/6+cos π/3 ตรงกับข้อใด *
4. cos(-π) มีค่าเท่ากับข้อใด *
*
Captionless Image
*
Captionless Image
*
Captionless Image
8. ค่าของ sin75°sin15° ตรงกับข้อใด *
9. ค่าของ cos[arccos⁡(-√3/2)-arcsin⁡(-1/2)] เท่ากับข้อใด *
10. น้องพลอยยืนอยู่ห่างจากตึกหลังหนึ่ง 60 เมตร มองเห็นยอดตึกและเสาธงซึ่งอยู่บนยอดตึกเป็นมุมเงย 60 องศา และ 30 องศา ตามลำดับ แล้วความสูงของเสารับธงเท่ากับข้อใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy