Prihláška člena do Devils florbalovej školy
Prihláška určená k prihláseniu dieťaťa - člena do Devils florbalovej školy - klubu Devils Čadca.
Údaje o dieťati
Meno a priezvisko: *
Dátum narodenia, vek: *
* zadávať v tvare deň.mesiac.rok, vek(číslom)
Adresa bydliska: *
Prihlasujem sa ako: *
Zameranie dieťaťa: *
Držanie hokejky: *
Upozornenie(zdravotný stav, iné): *
Kontakt na zákonného zástupcu:
Meno a priezvisko: *
Email: *
Mobil: *
Členský príspevok uhradím: *
Podmienky stanovené organizátorom Devils florbalovej školyJSC Educationis o.z.
1, Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť vedúcim florbalovej školy, aby sa nešírila nákaza medzi účastníkmi.

2, V zmysle § 11 zákona 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie za účelom evidencie v dokumentácii Devils florbalovej školy - JSC Educationis o.z..

3, Ako zákonný zástupca dieťaťa/ člen florbalovej školy nad 18 rokov súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti Devils florbalovej školy, na účely propagácie Devils florbalovej školy a zverejnenia na webovej stránke Devils florbalovej školy, facebooku, materiáloch spojenými s činnosťou tejto školy. Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania.

4, Prihlásením dieťaťa do Devils florbalovej školy sa zaväzujem uhradiť výšku členských príspevkov v plnej miere. Sú to príspevky na činnosť JSC Educationis a Devils florbalovej školy, materiálne vybavenie, a pod.. V prípade že sa rodič/dieťa rozhodne opustiť florbalovú školu, príspevky nie je možné vyplatiť späť.

5, Členský príspevok do Devils florbalovej školy - JSC Educationis o.z. hradím dobrovoľne.

6, V prípade že dieťa nebude rešpektovať pokyny trénera, bude znehodnocovať majetok Devils florbalovej školy, majetok telocvične kde budú prebiehať tréningy alebo bude nejakým spôsobom dehonestovať iného člena Devils florbalovej školy, môže byť vylúčené bez nároku na vrátenie členského príspevku.

7, V prípade, že dieťa svojím správaním, alebo činom zničí, rozbije a inak znehodnotí majetok Devils florbalovej školy, prípadne telocvične sú rodičia povinní škodu v plnej výške uhradiť.

8, Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v rozsahu meno (dieťaťa a rodiča), priezvisko (dieťaťa a rodiča), dátum narodenia - dieťaťa, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo na účely členstva v OZ, klube a aktivitách JSC Educationis o.z..

Odoslaním prihlášky súhlasím s prihlásením svojho dieťaťa ako člena o.z. JSC educationis a prehlasujem, že súhlasím s uvedenými podmienkami prihlášky.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy