3. Türkiye Estetik Kongresi Panel Başvurusu / 3rd Turkish Congress of Aesthetics Panel Suggestion
Kongre Tarihi: 23-25 Mayıs 2019
Kongre Yeri: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye
İletişim: kongre@sanart.org.tr

Conress Date: May 23-25, 2019
Congress Venue: Middle East Technical University Culture and Convention Center, Ankara, Turkey
Communication: kongre@sanart.org.tr

E-posta adresi *
İsim - Soyisim / Name - Surname *
Kurum (Bağlı Olduğunuz Bir Kurum Yok ise "Bağımsız" Yazınız) / Affiliation (If you are not affiliated with an institution, please print "Independent") *
Telefon (5xx xxx xx xx) / Phone: *
Panel Başlığı / Panel Title *
Panel Katılımcıları ve Kurumları (Paneller için 3 katılımcı gerekmektedir) / Panel Participants and their Affiliation (indpenedent if none)
Panelinizin Hangi Altbaşlık Altında Değerlendirilmesini İstersiniz? / Under Which Categories Would You Like Your Abstract to be Evaluated? *
Panel Özeti / Panel Abstracts
Panel taslağınızı lütfen aşağıdaki kutucukta bulunan "DOSYA EKLE" bağlantısına tıkayarak sisteme yükleyiniz.
Paneldeki her bir bildiri 20 dakikayı geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Panel taslağınız 1500 kelimeyi geçmemeli, her bir panelistin bildiri başlığını içermeli ve söz konusu bildirinin panelin bütünlüğüne sunacağı katkı kısaca açıklanmalıdır.
Panel bildirilerinin değerlendirilme sorumluluğu Panel Düzenleyicisine aittir. Panel önerisinin kabul edilmesi durumunda panelistlerin bildiri özetlerini ve kişisel bilgilerini kongre düzenleme kuruluna göndermeleri ve kongre ücretini ödemeleri istenecektir.
Panel taslakları doc veya docx formatında olmalı, "Times New Roman" fontu ile 12 punto olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığı büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.
Panel taslakları "Gizli Hakem"e gönderilecek şekilde hazırlanmalıdır. Metinde yazarların veya düzenleyicinin kimliğini açık edecek herhangi bir ibare bulunmamalıdır.

Please upload your abstract by clicking on "UPLOAD FILE" link below.
Each presentation should be planned as maximum 20 minutes presentation. Abstracts should not exceed 500 words.
Panel proposition should not exceed 1500 words. It should include the title of each paper in the panel and should explain the contribution of each paper to the whole of the panel. It should be prepeared for blind-review.
Each paper should be evaluated by the panel conveyor. The organization committee will evaluate the panel proposal only. The paper abstracts will later be demanded to be published in the abstract book. Panel contributors should pay the congress fee if the panel is accapted.
Abstracts should be in .doc or .docx format. They should be written in Times New Roman, 12pt. The title should be bold and uppercase.
Abstracts should be prepeared for blind review. The text shouldn't include any indication of the identity of the author.

Panel Taslağınızı Buradan Yükleyiniz / Please Upload Your Panel Proposal Here.
KONGRE ÜCRETİ
Panellerde bildiri sunacak katılımcıların ayrıca SANART internet sitesi üzerinden bildiri başvurusu formunu doldurması gerekmektedir. Kongre ücreti bildiri başvurusunun doldurulmasını takiben ödenecektir. Gerekli bilgi "Bildiri Başvurusu Formu"nda bulunabilir.
Gönder
Google Formlar üzerinden asla şifre göndermeyin.
Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. - Hizmet Şartları