ความรอบรู้ ชุดที่ 4
1. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร *
1 point
2. ข้อใดเกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 คือข้อใด *
1 point
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารราชการของกระทวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส่วนราชการใด *
1 point
4. ใครเป็นผู้แต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค *
1 point
5. ใครเป็นผู้แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms