แบบประเมินสื่อ VDO วิชาการคิดและการตัดสินใจ (GSCI1101)
คลิกเลือกระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อสื่อ
สถานะผู้ประเมิน *
รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน
สื่อกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เนื้อหาความรู้จากสื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
การจัดองค์ประกอบหน้าจอมีความเหมาะสม
ความยาวในการนำเสนอในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมในการใช้สี
ภาพกราฟิก คมชัด สวยงาม
เสียงชัดเจน
ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์
ความพึงพอใจสื่อโดยรวม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service